As one to zero

CEO Jeroen Rijpkema van Triodos Bank: “De klimaatcrisis raakt steeds meer direct het leven van mensen en de natuur. Bosbranden, hittegolven, zware overstromingen en het verlies aan biodiversiteit vormen concreet bewijs van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen dringend te verminderen, ruim voor 2050. We bevinden ons in het beslissende decennium. Daarom heeft Triodos Bank de hoge ambitie gesteld uiterlijk in 2035 netto-nul te zijn.”

CCO Jacco Minnaar van Triodos Bank: “In 2015, in de trein naar de klimaattop van Parijs, stond Triodos Bank aan de wieg van PCAF, nu het belangrijkste raamwerk voor financiële instellingen om hun CO2-voetafdruk openbaar te maken. We hebben ambitieuze doelen en snellere actie nodig voor het uiteindelijke doel: een netto nul-economie. Zelfs voor een duurzame bank die kan bogen op een toch al lage CO2-intensiteit, is dit geen gemakkelijke opdracht. Onze doelstelling dienst als inspiratie voor onze medewerkers en alle belanghebbenden die met ons samenwerken om plannen te ontwikkelen over hoe wij, en uiteindelijk de financiële sector als geheel, netto nul-ambities kunnen bereiken.”

Bij het formuleren van haar doelstelling heeft Triodos Bank gekozen voor een holistische benadering. Triodos Bank wil de uitstoot verminderen, maar ook rekening houden met bijvoorbeeld biodiversiteit en een inclusieve duurzame transitie. De bank wil haar samenwerking met opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders intensiveren om deze uitdagende maar realistische doelstelling te halen. De bank heeft haar ambitie daarom omgedoopt in het motto: ‘as one to zero’.

Hoe Triodos Bank netto-nul wil bereiken

De bank streeft naar een significante uitstootvermindering van zakelijke kredietverlening, zelfs nu deze portefeuille nog steeds in omvang toeneemt.

  • De hypothekenportefeuille van Triodos Bank maakt 21% van haar leningenportefeuille uit. De bank gaat hypotheekklanten ondersteunen bij het energiezuiniger maken van hun woning. Daarnaast wil de bank het gebruik van biobased materialen in nieuwbouw en renovatie stimuleren.
  • Triodos Bank heeft reeds een trackrecord in schone energie en wil koploper blijven in het financieren van nieuwe groene energie-infrastructuur, zowel in opwekking en opslag als in groene banen.
  • Triodos Bank wil de CO2-voetafdruk van al haar investeringen (beleggingen in beursgenoteerde bedrijven, private debt en private equity) verminderen.
  • Een aanzienlijk deel van de toekomstige portefeuille van Triodos Bank zal bestaan ​​uit nieuw natuurlijk kapitaal, natuurgerichte financiering en regeneratieve biologische landbouw, koolstofvastlegging en ondersteuning van biodiversiteit.

Triodos Bank heeft haar kredietportefeuille per sector geanalyseerd om te kijken hoe decarbonisatie kan worden bereikt. De komende maanden werkt Triodos Bank verder aan een routekaart naar netto-nul in 2035. De bank zal haar reductiedoelstellingen valideren door het Science Based Targets-initiatief en laten controleren door haar externe accountant. Triodos Bank zal haar ambitie in 2025 herzien om haar aanpak te valideren en indien nodig de nodige wijzigingen aan te brengen in haar plannen.

Geschiedenis Triodos Bank rondom klimaatactie

  • Om een ​​robuuste methodologie voor het meten van en rapporteren van CO2 te garanderen, ondersteunt Triodos Bank de ontwikkeling van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), dat nu een toonaangevende standaard is geworden voor financiële instellingen over de hele wereld.
  • Door haar investeringen in hernieuwbare energie en energiebesparende projecten is een CO2-uitstoot met het equivalent van meer dan 5,7 miljard autokilometers vermeden.
  • Triodos Bank financiert ook bosbouw- en natuurontwikkelingsprojecten. Dit heeft geresulteerd in de opslag van circa 14 kiloton CO2-eq., gelijk aan minimaal 316.000 bomen en voldoende om de door Triodos Bank gefinancierde uitstoot van de agrarische sector te compenseren.
  • Triodos Bank was een van de eerste banken ter wereld die een milieurapport produceerde en gaat tot op de dag van vandaag door met het beperken van haar eigen ecologische voetafdruk en de emissies die de bank zelf genereert door energieverbruik en zakenreizen. Triodos registreert haar voetafdruk in een CO2-managementsysteem en compenseert het volledig in Gold Standard CO2-compensatieprojecten.

Lees ook dit achtergrondartikel over welke emissies worden meegerekend als we het over netto-nul hebben.