Het bestuur van SAAT heeft tijdens een online vergadering op 24 oktober 2023 de certificaathouders een aantal wijzigingen voorgesteld in de governance van SAAT. Uitgangspunt hierbij blijft de fundamentele wijziging van de rol van SAAT, als gevolg van de keuze voor het ‘one share one vote’-model die certificaathouders hebben gemaakt op 23 maart 2023. SAAT zal hierdoor niet stemmen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, behalve wanneer een certificaathouder expliciet vraagt om het stemrecht namens hem uit te oefenen.

Deze wijziging doet echter niets af aan het blijvende belang van de beschermende rol van SAAT, waarin SAAT onder uitzonderlijke omstandigheden kan optreden om een vijandige overname van Triodos Bank N.V. (Bank) te voorkomen. Die rol vereist dat SAAT onafhankelijk is van de bank en van de huidige en toekomstige certificaathouders. Een aantal van de voorgestelde wijzigingen vloeit hier specifiek uit voort. Daarnaast zijn enkele recente wijzigingen in wet- en regelgeving nog niet doorgevoerd in de governance van SAAT.

Alle certificaathouders worden aangemoedigd om deze vergadering bij te wonen, persoonlijk of online, en hun stemrecht uit te oefenen, zodat de wijzigingen in de governance van SAAT de voorkeuren van zoveel mogelijk certificaathouders weerspiegelen.

Verdere details voor deze vergadering, inclusief registratie en steminstructies, zijn te vinden op de website van SAAT: www.saatfoundation.com.