Het ministerie van Financiën heeft een consultatie geopend waarin iedereen die wil iets kan zeggen over het voornemen de financiële sector te verplichten meer te doen op het gebied van klimaatverandering. De minister van Financiën heeft begin 2023 in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om verdergaande wetgeving te verkennen en deze consultatie is onderdeel van die verkenning.

De Raad voor de Leefomgeving heeft hierover in 2022 onderzoek gedaan en advies uitgebracht aan de regering waarin zij stellen dat maatregelen met een meer dwingend karakter nodig zijn om de financiële sector de goede kant op te bewegen. Triodos Bank onderschrijft dit advies en heeft daarom meegedaan aan de consultatie van het ministerie. Daarin bepleiten we dat wetgeving voor de financiële sector op het gebied van klimaat, natuur en circulariteit echt kan helpen om de omslag die we maken in de samenleving naar meer duurzame activiteiten en gewoontes te versnellen.

> Lees de reactie (pdf) die Triodos Bank heeft ingediend