Handel op MTF

Met de start van de handel in certificaten op een MTF is Triodos Bank onderworpen aan de zogenaamde Market Abuse Regulation (de Europese regelgeving over marktmisbruik), die beperkingen oplegt ten aanzien van activiteiten die zouden kunnen worden gezien als markt- en/of koersmanipulatie. Daarom moet Triodos Bank zich onthouden van commentaar op MTF-ontwikkelingen en gebruik maken van periodieke, algemeen bekende communicatiemomenten, zoals de publicatie van financiële resultaten.

De MTF functioneert nu bijna een half jaar en we erkennen dat de verhandelbaarheid moet worden verbeterd. We kunnen die echter enkel indirect beïnvloeden door middel van de prestaties van de bank, het platform en de dialoog met beleggers binnen de toegestane mogelijkheden. In deze context blijft het voor Triodos Bank van cruciaal belang om te werken aan het zoveel mogelijk verbeteren en doen groeien van haar bedrijfsactiviteiten, het creëren van een positieve impact en het behalen van goede financiële resultaten.

Ondertussen werkt Triodos Bank samen met Captin (aanbieder van het MTF-platform) aan het verbeteren van de gebruikservaring bij het handelen op de MTF, waaronder het onboardingproces, de weergave van het orderboek en de onlangs ingevoerde publicatie van een tussentijdse indicatieve handelsprijs.

Evaluatie

Op het moment van de notering heeft Triodos Bank aangegeven dat zij een evaluatie zou maken over het herstel van de handel in certificaten op de MTF. Nu, na bijna 6 maanden handel en ervaring met het handelsplatform, is Triodos Bank met het evaluatieproces is gestart. De evaluatie zal zich richten op de totstandkoming van de handelsprijs, de liquiditeit van de handel, de operationele prestaties van de MTF en de toegankelijkheid van de MTF. Verschillende belanghebbenden zijn uitgenodigd om input te leveren voor de evaluatie. Verder zullen, als onderdeel van de evaluatie, alle certificaathouders in de tweede helft van januari 2024 een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een online enquête die zal worden uitgevoerd door een extern onafhankelijk erkend onderzoeksbureau.

Op basis van de uitkomsten van de verschillende onderdelen van de evaluatie zal de Raad van Bestuur van Triodos Bank haar eigen evaluatie opstellen en het is de bedoeling om de conclusie van de Raad van Bestuur en MTF-evaluatie te presenteren op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in mei 2024.