1. € 20 miljard in Nationale Groeifonds
 2. € 60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie
 3.  € 40 miljoen voor circulaire economie
 4. Invoering CO2-taks voor industrie
 5. Subsidies duurzaam energiegebruik beschikbaar
 6. Tegemoetkoming voor gebruik energiebesparende technologie
 7. Nieuwbouw moet (vrijwel) energieneutraal
 8. Statiegeld op plastic flesjes en verbod op wegwerkplastic
 9. Korting op bijtelling milieuvriendelijke auto’s
 10.  Investeringen in verduurzaming & infrastructuur
 11.  Stimuleren binnenlandse eiwitproductie
 12. Omslag naar kringlooplandbouw stimuleren
 13. Europese landbouwsubsidies in 2023
 14. Stikstofaanpak, natuurherstel en natuurbescherming
 15. Investeringssubsidie Duurzame Energie verlengd voor zzp'ers

1. € 20 miljard in Nationale Groeifonds

De komende 5 jaar stelt het kabinet in totaal 20 miljard euro beschikbaar voor een nieuw investeringsfonds: het Nationale Groeifonds. Bedrijven kunnen innovatieve projectplannen indienen. Het fonds richt zich onder meer op het stimuleren van duurzame projecten en programma’s.

2. € 60 miljoen per jaar voor duurzame innovatie

Het kabinet stelt tot 2030 jaarlijks € 60 miljoen beschikbaar voor pilots en innovatieve projecten om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarvan is in 2021 € 10 miljoen gereserveerd voor groene- en waterstofprojecten en pilotprojecten om nieuwe technologieën te testen.

3. € 40 miljoen voor circulaire economie

Het kabinet stelt in 2021 € 40 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe technieken die de circulaire economie bevorderen. Daarbij gaat het onder meer om het ontwikkelen van producten die makkelijk uit elkaar kunnen worden gehaald en volledig hergebruikt.

> Lees de reactie van Triodoseconoom Hans Stegeman op dit bedrag en de troonrede

4. Invoering CO2-taks industrie

Het kabinet voert met in 2021 een CO2-heffing in voor ondernemers met een industriële installatie die onder het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) valt. De CO2-taks is een uitwerking van het Klimaatakkoord.

48% van de Nederlanders steunt de invoering van zo’n CO2-taks voor bedrijven. 23% is juist tegen. Dat blijkt uit onderzoek van Triodos Bank aan de vooravond van Prinsjesdag.

5. Subsidies duurzaam energiegebruik beschikbaar

Vanaf eind dit jaar zijn er vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) subsidies beschikbaar voor gebruik en opwekken van duurzame energie. Bedrijven kunnen onder meer subsidie aanvragen voor de inzet van technologie om hun CO2-uitstoot te verlagen.

6. Tegemoetkoming voor gebruik energiebesparende technologie

Er is € 150 miljoen extra beschikbaar voor de Regeling Reductie Energieverbruik. Daarbij krijgt onder meer het MKB compensatie voor energiebesparende investeringen. Denk aan Ledverlichting of het optimaal afstellen van de verwarmingsinstallatie.

Zonnepanelen

Verduurzamen bedrijfspand

6 tips

Wil je als ondernemer kosten besparen én bijdragen aan de energietransitie? Dan is het verduurzamen van jouw bedrijfspand een logische keuze. Maar hoe doe je dat? Wij helpen je met een overzicht van 6 belangrijke keuzes die je kunt maken en daarbij horende tips & tools.

Bekijk de tips

7. Nieuwbouw moet (vrijwel) energieneutraal

Alle nieuwbouw moet met ingang van 2021 voldoen aan de zogenaamde Bijna Energie-neutrale Gebouw eisen (BENG). Zo wil het kabinet het energieverbruik van de gebouwde omgeving verlagen.

8. Statiegeld op plastic flesjes en verbod op wegwerkplastic

In 2021 komt er 15 cent statiegeld op kleine plastic flesjes. Verder is vanaf juli 2021 de verkoop van veel wegwerpproducten van ‘single use plastic’ verboden. Denk aan rietjes, plastic borden en bestek, en wattenstaafjes. Dit geldt bijvoorbeeld voor producten en importeurs van kunststofproducten, retailers van kunststofproducenten en horecagelegenheden.

9. Korting op bijtelling milieuvriendelijke auto’s

Voor auto’s op zonne-energie geldt vanaf medio 2021 een korting op de bijtelling. Deze korting is 10% op de bijtelling over de volledige aanschafwaarde van de auto. De korting op de bijtelling voor elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden, daalt in 2021 van 14% naar 10%.

Kyoto Lease

10. Investeringen in verduurzaming & infrastructuur

Er wordt 2 miljard euro extra geïnvesteerd in infrastructuur en verduurzaming. Dat geld gaat onder meer naar spoor, wegen, waterwegen en verduurzaming van rijksgebouwen.

11. Stimuleren binnenlandse eiwitproductie

Onze voedselketen is kwetsbaar doordat we sterk afhankelijk zijn van de invoer van plantaardige eiwitten voor bijvoorbeeld veevoer. Veel eiwitten komen van buiten de EU. Het kabinet presenteert eind 2020 de Nationale Eiwitstrategie om de binnenlandse eiwitproductie te stimuleren.

12. Omslag naar kringlooplandbouw stimuleren

Het kabinet wil de onderhandelingspositie van boeren en tuinders ten opzichte van hun afnemers versterken. Volgens de plannen is dat nodig om de omslag naar kringlooplandbouw mogelijk te maken.

Ook wil de overheid dat consumenten bewuster gaan nadenken over de prijs van voedsel. Daarom komt er eind dit jaar een eerste verslag met de prijsopbouw van 6 belangrijke landbouwproducten: uien, witte kool/zuurkool, tomaten, peren, melk en varkensvlees.

De bieten van de Snippe broers kringlooplandbouw

13. Europese landbouwsubsidies in 2023

Vanaf 2023 gaat naar verwachting het Gemeenschappelijk Lanbouwbeleid (GLB) in; oftewel Europese Lanbouwsubsidies. Met deze subsidies wil het kabinet toekomstbestendige landbouw stimuleren waarbij de boer rekening houdt met milieu, klimaat en biodiversiteit. In 2021 werken de provincies en de Rijksoverheid het GLB plan verder uit, samen met onder andere boeren- en natuurorganisaties.

14. Stikstofaanpak, natuurherstel en natuurbescherming

Vanaf volgend jaar tot 2030 komt er ieder jaar meer geld voor de aanpak van het stikstofprobleem. Dat loopt op tot € 300 miljoen; bedoeld voor herstel van de natuur en ontwikkeling van nieuwe natuur. Daarnaast wil het kabinet meer aandacht voor de natuur in de stad, bij de bouw en in de landbouw. Daarover heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit afspraken gemaakt met de provincies.

In 2021 is er ook eenmalig € 125 miljoen voor natuurherstel. Organisaties die de natuur beheren kunnen geld aanvragen als zij een goed idee hebben. Natuurorganisaties kunnen stukken land kopen die tussen natuurgebieden in liggen.

15. Investeringssubsidie Duurzame Energie verlengd voor zzp'ers

Zzp’ers die een zonneboilers of warmtepompen willen aanschaffen, kunnen gebruikmaken van de Investeringssubsidie Duurzame Energie. Vanaf 2021 is de regeling ook bedoeld voor investeringen in de isolatie van woningen. Het kabinet verlengt de subsidie tot 2030 en verhoogt het totale beschikbare budget.

Wil je een totaaloverzicht van de ondernemersmaatregelen van het kabinet? Kijk dan op de websites van de KvK of op Ondernemersplein.

Corona en ondernemers

Hoe Triodos Bank je kan helpen

Eerder kondigde de regering een verlenging aan van de coronasteun aan bedrijven en ondernemers al aan. Hierdoor loopt het steun- en herstelpakket van het kabinet door tot en met 2021. Het coronavirus zorgt voor zeer moeilijke tijden voor jou als ondernemer. Veel ondernemers zien hun inkomsten teruglopen of zelfs geheel verdwijnen. Dat geeft veel onzekerheid over bijvoorbeeld financieringen, betaaloplossingen en overheidsregelingen. Op onze speciale pagina voor ondernemers vind je een overzicht van de mogelijkheden.

Bekijk het overzicht