• 68% vindt dat het kabinet duurzame en sociale voorwaarden moeten stellen aan coronasteun aan bedrijven.
  • 73% vindt dat de staatschuld best mag oplopen, mits dit leidt tot een toekomstbestendigere economie.
  • De CO2-taks voor bedrijven kan op steun krijgen van 48% van de ondervraagden tegen 23% die het niet steunt.

Nederlanders willen duurzaam herstel

“De coronacrisis heeft de tekortkomingen van ons huidige economische systeem genadeloos blootgelegd”, zegt Hans Stegeman, Chief Investment Strategist bij Triodos Investment Management, onderdeel van Triodos Bank. “Nu alles op alles te zetten om zo snel mogelijk terug te keren naar de oude situatie zou buitengewoon kortzichtig en op lange termijn desastreus kunnen zijn. Dit is het moment voor een transitie naar een duurzamer samenleving, vooral ook omdat de overheid dit moment al heel veel gemeenschapsgeld in de economie stopt.”

Stegeman: “Ons onderzoek laat duidelijk zien dat een meerderheid van de Nederlandse bevolking een duurzamer en eerlijker herstel wil waarbij de economie, klimaat en sociaal welzijn met elkaar in evenwicht zijn. Ik zou het kabinet daarom willen oproepen om bij hun herstelplannen meer oog te hebben voor deze bredere context en niet alleen voor economische groei op korte termijn en behoud van de economische activiteit die we hadden.”

Geen milieuschade, investeren in zorg en publieke sector

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ruim 73 procent van de Nederlanders genoeg inkomen in combinatie met duurzame groei die geen milieuschade veroorzaakt verkiest boven hogere economische groei en meer koopkracht met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu. Ook vindt 84 procent investeren in zorg en de publieke sector belangrijker dan investeren in de concurrentiepositie van het bedrijfsleven.

Als het aan de Nederlandse bevolking ligt is nu het moment om het roer om te gooien en te kiezen voor een duurzame economie (69%). Een ruime meerderheid (68%) is bovendien van mening dat het kabinet duurzame en sociale voorwaarden zou moeten stellen aan coronasteun voor het bedrijfsleven, waarbij het opbouwen van een hogere staatsschuld niet zo erg wordt gevonden zolang dit maar leidt tot een meer toekomstbestendige economie (73%) en mensen er uiteindelijk ook zelf iets voor terugkrijgen (56%).

Diagram Prinsjesdag-onderzoek

‘Reset’ de economie

Triodos Bank pleit voor een ‘reset’ van de economie: herdefiniëren wat het belangrijkst is, herwaarderen hoe we leven en samenwerken, en onze economie herontwerpen. Stegeman: “Het is erg beperkt denken dat 'teruggaan naar hoe het was' vooruitgang is. Laten we een keer een andere discussie hebben. Hoe kunnen we de economie beter inrichten? Laat dat de discussie zijn die wordt gevoerd in de aanloop naar de verkiezingen.”