Waardoor dalen de aandelenkoersen?

“In de afgelopen weken zien we de aandelenkoersen reageren op de verspreiding van het coronavirus. De beurzen begonnen te dalen toen het virus zich ontwikkelde van een geïsoleerd probleem in China naar een wereldwijde uitdaging. Afgelopen weekend nam het aantal gevallen in Europa fors toe, vooral in Italië maar ook in steeds meer andere landen. Om verdere verspreiding tegen te gaan, worden maatregelen getroffen zoals reisverboden en evenementen die worden afgelast. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de economische activiteit sterk beperkt wordt. Naast de onzekerheid rondom het coronavirus ontstond er een conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland, met als resultaat een aanzienlijke daling van de olieprijs.

Deze factoren samen zorgden voor toenemende onzekerheid onder beleggers en bijstelling van de economische verwachtingen. En deze onzekerheid zorgt weer voor lagere koersen, en meer koersschommelingen.”

Welke effecten heeft dat op de fondsen van Triodos Bank?

“De effecten zijn het grootst voor de fondsen die beleggen in beursgenoteerde aandelen, zoals onze impactfondsen. We gingen er al enige tijd van uit dat de beurskoersen, die eigenlijk al sinds de financiële crisis van 2008 aan het stijgen waren, op enig moment wel moesten corrigeren.

Daarom kiezen wij al een aantal maanden voor een defensieve positionering van de fondsen. Dat neemt niet weg dat ook de aandelen waarin Triodos Investment Management belegt in waarde zijn gedaald.

Van de effecten van de daling van de olieprijs, die vooral leidt tot lagere koersen voor oliebedrijven, hebben de fondsen van Triodos Investment Management niet direct last, omdat niet wordt belegd in fossiele brandstoffen.”

Daarnaast kunnen beleggers bij Triodos Bank ook investeren in obligaties of niet-beursgenoteerde fondsen. Wat voor effect hebben de ontwikkelingen op de financiële markten op deze beleggingen?

“Voor obligaties spelen verschillende factoren een rol. Als reactie op de marktomstandigheden heeft het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, de beleidsrente verlaagd. Dit leidt tot een daling van de marktrenteniveaus. Daarnaast gaan beleggers door de toegenomen risicoperceptie in de markt op zoek naar veilige investeringen. De vraag naar bijvoorbeeld relatief veilige obligaties, zoals Nederlandse en Duitse staatsobligaties, neemt hierdoor toe. Dit alles zorgt ervoor dat de waarde van veel bedrijfsobligaties is gedaald.

Voor de niet-beursgenoteerde fondsen, zoals de themafondsen bij Triodos Bank, gelden minder grote effecten. Het individuele risico van de investering of lening is daar vaak veel belangrijker dan de macro-economische ontwikkelingen.

Wel geldt dat de onrust op financiële markten ertoe kan leiden dat opkomende economieën het lastiger krijgen, doordat ze afhankelijk zijn van olie-export of omdat vermogen het land verlaat op zoek naar minder risicovolle beleggingen. Hoewel minder direct zichtbaar dan bij beleggingen op de beurs, kunnen de recente macro-economische ontwikkelingen ook van invloed zijn op beleggingen in opkomende markten.”

Wij zijn lange termijn beleggers. We kopen en verkopen dus niet om op korte termijn rendement te realiseren, maar op lange termijn impact en rendement
Hans Stegeman

Wat is het beleggingsbeleid van Triodos Bank in dit soort situaties?

“Wij houden de financiële markten altijd intensief in de gaten. Dit geldt zeker voor de fondsmanagers die zich bezig houden met het beleggen op de beurs. We kijken elke dag actief of er zich een geschikt moment voordoet om bepaalde aandelen of obligaties te kopen of juist te verkopen.

Echter, we zijn ook lange termijn beleggers. We kopen en verkopen dus niet om op korte termijn rendement te realiseren, maar op lange termijn impact en rendement. Daarnaast hielden we al langere tijd rekening met een terugval van beurskoersen. We zien op dit moment dan ook geen aanleiding om verandering aan te brengen in de keuzes die we gemaakt hebben in het beleggingsbeleid van de afgelopen maanden.”

Wat zijn de verwachtingen voor de lange termijn?

“De economische omstandigheden zijn door het coronavirus en de daarmee samenhangende ontwikkelingen in enkele weken in sterke mate verslechterd. In de afgelopen jaren raakten bedrijfsactiviteiten in verschillende landen nog sterker verweven met elkaar waardoor verstoringen in de productieketen de economie sterk raken. Je ziet dat productie nu soms stilvalt, omdat bijvoorbeeld onderdelen uit China niet geleverd kunnen worden. Daarnaast hebben beperkingen in de reis- en toerisme sector grote gevolgen. Hoe langer dit soort effecten duren, hoe meer bedrijven in de problemen kunnen komen en hoe groter de lange termijn effecten.

Naast deze verstoringen van het economisch beeld hebben wij al langer zorgen over het duurzame groeipotentieel van de wereldeconomie. De productiviteitsgroei is laag, de schulden zijn hoog en mede door de voortdurende lage rente zijn financiële waarden hoog- of overgewaardeerd.  De huidige correctie op de financiële markten past bij een aanpassing waarbij financiële waarderingen dichter bij de lange termijn groeiverwachtingen komen.”

 

> Lees meer over onze verwachtingen voor de wereldeconomie en de financiële markten in 2020