Natuurlijk beleg je bij Triodos Bank om een positieve maatschappelijke impact te maken met je investeringen. Maar eerlijk is eerlijk: ook het financiële rendement is van groot belang. Of je doel nu is om iets op te bouwen voor later, om eerder met pensioen te kunnen of om je voor te bereiden op studiekosten voor je kinderen: financieel rendement doet ertoe.

De manier waarop we tot dusverre je rendement inzichtelijk maakten in je rapportage, op Internet Bankieren en in de app was eenvoudig, maar had een aantal beperkingen. Kort gezegd volgde de zogenaamde “Time-Weighted Rate of Return” de formule “nieuw min oud, gedeeld door oud, keer 100%”. De berekening vond plaats op basis van het verschil tussen de waarde van je beleggingen op de eerste en de laatste dag van het kwartaal. Het effect van de kosten van tussentijdse aan- en verkopen bleven daarmee buiten beschouwing. Deze eenvoudige berekening geeft dus niet het beste inzicht in het effect van de kosten van beleggen op je rendement.

Dit werkt goed wanneer je geen tussentijdse aan- of verkopen op je beleggersrekening doet, maar in veruit de meeste gevallen is dat niet aan de orde en geeft deze eenvoudige berekening niet het beste inzicht in het effect van de kosten van beleggen op je rendement.

Nieuwe methode: Modified Dietz

Om goed om te gaan met het feit dat je als belegger nu eenmaal tussentijds bijstort (bijvoorbeeld wanneer je maandelijks inlegt of een extra aankoop doet) en soms ook geld van je beleggingen wilt onttrekken en dat daarvoor kosten in rekening worden gebracht, gaan we een nieuwe methodiek gebruiken om het rendement te berekenen. Deze methode heet Modified Dietz. Bij deze rekenmethode wordt het effect van elke tussentijdse inleg en/of onttrekking op je rendement meegenomen. Je krijgt dus een exacter beeld van het effect van de totale kosten van je beleggingen op je rendement.

Het kan zijn dat na je invoering van deze verbetering een (klein) verschil in je rendement ziet. Dit is geen fout, maar een gevolg van de aanpassing. Het werkelijke rendement in euro’s blijft uiteraard gelijk. Je krijgt alleen meer inzicht in het effect van de kosten op dat rendement.

Deze verbetering voeren we door in de app, in Internetbankieren en op de (kwartaal)rapportages van klanten die zelf beleggen en van onze Fondsbeheer-klanten. Mocht je in meer detail willen nalezen wat de Modified Dietz exact inhoudt, lees dan dit uitgebreide (Engelstalige) Wikipedia-artikel .

Heb je vragen over jouw specifieke situatie? Neem dan gerust contact op met ons expertteam beleggen op 030 694 2772 of per e-mail: [email protected].