“Hoe en waar we ons geld investeren, heeft grote invloed op de wereld waarin we leven. Triodos Bank streeft naar een wereld die eerlijk, duurzaam en menselijk is. Ook bij vermogensbeheer gaat het ons om bijdragen aan zo’n positieve toekomst. Daarbij zijn we transparant: we laten precies zien waar we het geld van onze klanten in beleggen.”

Dat vertelt Yvonne van Selms van Triodos Bank Private Banking. Yvonne: “Een jaar of tien geleden was duurzaam beleggen minder vanzelfsprekend dan vandaag de dag. Toen lieten bestuurders van organisaties zich bij hun vermogensbeheer voor een belangrijk deel leiden door de financiële resultaten. Daarbij wilden ze de beleggingsrisico’s beperkt houden. Dat gold zeker voor stichtingen die geld van donateurs ontvangen en beleggen. Die behoudende aanpak hebben de meeste bestuurders nog steeds, en dat is begrijpelijk.”

Een van de partijen voor wie we werken is de Nierstichting, een organisatie die heel bewuste beleggingskeuzes maakt
Yvonne van Selms

Toch hebben ze nu een andere benadering als het gaat om vermogensbeheer

“Steeds meer bestuurders vinden het inmiddels vanzelfsprekend dat hun beleggingen in dezelfde richting werken als waar ze zich met hun organisatie voor inzetten. Of andersom: ze vinden het vreemd als ze zich enerzijds met giften inzetten voor bijvoorbeeld natuurbehoud, terwijl ze anderzijds hun vermogen beleggen in vervuilende industrie.”

Jij werkt nu vier jaar als relatiemanager voor verenigingen en stichting bij Triodos Bank. Daarvoor deed je hetzelfde werk bij niet-duurzame vermogensbeheerders. Waarom maakte je de overstap naar Triodos Bank?

“Ik vond het steeds lastiger te verdedigen dat ik bestuurders voornamelijk adviseerde over risico en rendement. Ik kon bijna geen aandacht geven aan de vraag waar het geld van hun organisatie eigenlijk in werd belegd. Dat kan nu wel, en dat is enorm motiverend. Duurzaam beleggen versterkt het werk van verenigingen en stichtingen. Tegenwoordig heb ik boeiende gesprekken met bestuurders over waar hun organisatie voor staat en hoe we hun beleggingsbeleid daarmee in lijn kunnen brengen. Daarbij houden we elkaar scherp. Een van de partijen voor wie we werken is de Nierstichting, een organisatie die heel bewuste beleggingskeuzes maakt.”

Maar rendement blijft voor verenigingen en stichtingen toch ook een afweging?

“Absoluut. Zeker omdat veel organisaties goede doelen steunen met het rendement op hun vermogen. Maar dat is juist een extra argument om duurzaam te beleggen. Want op langere termijn doet het rendement van duurzaam beleggen niet onder voor dat van niet-duurzaam beleggen. Integendeel.”

Op langere termijn doet het rendement van duurzaam beleggen niet onder voor niet-duurzaam beleggen. Integendeel
Yvonne van Selms

Wat zijn, gezien het huidige beursklimaat, de uitdagingen voor beleggende verenigingen en stichtingen?

“Traditioneel kiezen veel organisaties voor een evenwichtige vermogensverdeling met aandelen en obligaties. Daarmee willen ze een redelijk rendement realiseren maar tegelijkertijd niet te veel risico lopen. Het rendement op obligaties is momenteel erg laag. Je ziet dan dat men geneigd is om het percentage aandelen in de portefeuille te verhogen. Maar dat gaat vaak gepaard met hogere financiële risico’s. Wij proberen organisaties zo concreet en passend mogelijk te adviseren over een verstandige afweging tussen rendement, risico en hun doelstellingen.”

CV

Yvonne van Selms

Yvonne van Selms (1967) is sinds 2015 Senior Relatiemanager Verenigingen en Stichtingen bij Triodos Bank Private Banking. Daarvoor werkte ze onder meer als relatiemanager Verenigingen en Stichtingen bij Van Lanschot en Schretlen/Rabobank. Yvonne van Selms studeerde Bedrijfseconomie aan de Universiteit Tilburg en is gecertificeerd financieel analist, RBA.

Hoe heeft de beleggingsaanpak van Triodos Bank zich de afgelopen jaren ontwikkeld?

“Veel duurzame beleggers werken met uitsluitingscriteria en richten zich op de meest duurzame bedrijven. Dat deden wij ook heel lang. Beleggingen in bijvoorbeeld de olie- en gasindustrie werden uitgesloten. Die uitsluitingscriteria gelden voor ons nog steeds. Maar tegelijkertijd hebben we in de afgelopen periode ons beleggingsbeleid flink aangepast. In onze keuzes laten we ons nu leiden door zeven transitiethema’s. Het gaat om thema’s als duurzame voeding & landbouw, hernieuwbare energie en circulaire economie. Om in aanmerking te komen voor onze beleggingsportefeuille moeten bedrijven een aantoonbare bijdrage leveren aan deze thema’s en financieel aantrekkelijk zijn. Door deze aanpak maken we dus positieve beleggingskeuzes: we kiezen voor bedrijven die de wereld een stukje beter maken.”

Wat zijn voor jullie de komende periode de belangrijkste uitdagingen?

“We willen de positieve bijdrage van onze beleggingen zo concreet en meetbaar mogelijk maken. Op een aantal vlakken doen we dat al. Zo kunnen we aantonen dat de bedrijven waarin wij beleggen minder CO2 uitstoten dan bedrijven van niet-duurzame beleggingsfondsen. Ook meten we in welke mate onze portefeuilles bijdrage aan het realiseren van de Sustainable Development Goals, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Concrete cijfers maken het ook voor bestuurders van verenigingen en stichtingen aantrekkelijker om te kiezen voor duurzaam beleggen. Wij blijven onderzoeken hoe wij voor onze klanten de duurzame impact van de portefeuille zo inzichtelijk mogelijk kunnen maken.”

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update