Het kabinet trekt meer geld uit om de lasten van burgers te verlichten en de energietransitie te stimuleren. Die zaken vindt het kabinet op dit moment belangrijker dan het verder terugdringen van de staatsschuld. Er vallen echter nog niet al te veel concrete klimaatmaatregelen te melden. Veel beleid moet nog verder worden uitgewerkt. Eind oktober presenteert het kabinet meer uitgewerkte klimaatmaatregelen.

1. Gas duurder

Volgend jaar gaat de belasting op gas verder omhoog. Die op elektriciteit gaat juist omlaag. Zo wil de overheid de overstap van aardgas naar stroom bevorderen.

Het tarief in de eerste schijf voor aardgas van 29,31 cent per m3 stijgt volgend jaar met 4 cent. De komende zes jaar komt daar jaarlijks nog 1 cent bovenop.

> Lees ook: Stap voor stap verduurzamen: #1 de warmtepomp

2. Elektriciteit goedkoper

Nu is de energiebelasting op stroom  9,86 cent per kWh. Het tarief in de eerste schijf, waar de meeste huishoudens in vallen, daalt met bijna 1 cent per kWh. De komende jaren zet deze daling door.

3. Vermindering energiebelasting

Het bedrag dat burgers mogen aftrekken van hun energiebelasting stijgt met €178,14 naar €435,68 (€527,17 inclusief btw). Dit bedrag wordt in mindering gebracht op de energierekening van huishoudens met een elektriciteitsaansluiting. Per saldo is een gemiddeld huishouden volgens de overheid jaarlijks €100 minder kwijt aan energiebelasting. Dit staat los van eventuele stijging van de prijs van stroom en gas.

Vereniging Eigen Huis heeft een rekentool waarmee gevolgen van nieuwe energiebelasting kunnen worden berekend.

Triodos Hypotheek

Hoe zuiniger het huis, hoe lager de rente

De Triodos Hypotheek helpt met verduurzamen. Bij het afsluiten van een Triodos Hypotheek ontvang je een verduurzamingsadvies van De Energiebespaarders ter waarde van € 300. Als het nodig is, kun je een lening voor verduurzaming met 50% korting op de rente afsluiten. En hoe zuiniger het huis wordt, hoe lager de rente die je betaalt.

4. Elektrisch rijden blijft voordelig, maar bijtelling stijgt

Het kabinet verlengt de maatregelen om elektrisch autobezit te stimuleren. Bezitters van een elektrische wagens waren hoeven tot 2025 geen motorrijtuigenbelasting te betalen.  Vanaf dat jaar is wel motorrijtuigenbelasting verschuldigd. In 2025 een kwart van het reguliere tarief. Het jaar daarop betalen bezitters van een elektrische voertuig hetzelfde als bezitters van auto die rijdt op benzine of diesel.

Bezitters van een zogeheten plug-in hybride krijgen ook een fiscaal steuntje in de rug. Tot en met 2024 betalen ze de helft van de motorrijtuigenbelasting. In 2025 wordt dat driekwart van het reguliere tarief. In 2026 vervalt het belastingvoordeel voor hybride voertuigen.

5. Tweedehands elektrisch rijden wordt aantrekkelijker

Het kabinet trekt de komende jaren €100 miljoen uit om de aanschaf van tweedehands elektrische auto’s aan te jagen. Deze maatregelen, bijvoorbeeld een aanschafsubsidie, zijn nog niet concreet.

6. Fiets of e-bike leasen wordt makkelijker

Vanaf volgend jaar wordt de regeling voor zakelijke leasefietsen vereenvoudigd. Als de werkgever een fiets least voor een werknemer moet de werknemer 7% van de waarde van de fiets bij zijn inkomen optellen. Deze regeling is vergelijkbaar met die voor zakelijke leaseauto’s. In ruil voor de bijtelling mag de werknemer de fiets of e-bike ook onbeperkt privé gebruiken. 

7. Hoogste tarief hypotheekrenteaftrek daalt

Volgend jaar daalt het hoogste tarief waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken met 3%-punt (eerder was dat 0,5%-punt). Hierdoor komt het percentage uit op 46%.

Er is ook gedacht aan een compensatie voor deze maatregel. Het eigenwoningforfait gaat voor huizen met een waarde tussen €75.000 en €1.060.000 omlaag met 0,05 % naar 0,6%.

> Lees ook: Prinsjesdag 2019: Tel de zegeningen, maar waar is duurzame transitie-ambitie?