De totale pensioenreserve van Nederland is ruim 1.300 miljard euro. Wanneer dat geld duurzaam wordt belegd, geeft het de samenleving een enorme duw in positieve richting. “In de praktijk zien we echter dat een groot deel van de pensioenreserves grijs wordt belegd.”

Dat zegt Jacco Minnaar, Voorzitter van de Management Board van Triodos Investment Management, de beleggingstak van Triodos Bank. “Ze worden niet bewust ingezet voor het realiseren van positieve impact. Risico en rendement zijn leidend.”

1. Sluit je aan bij een duurzame pensioenaanbieder

Toch heb je als ondernemer mogelijkheden om duurzaam pensioen op te bouwen. De meest effectieve manier is door je aan te sluiten bij een pensioenuitvoerder die flink inzet op duurzaam beleggen. Een daarvan is BeFrank, dat momenteel het pensioen verzorgt van 185.000 werknemers van zo’n 900 bedrijven. BeFrank werkt samen met Triodos Investment Management.

Jan Hein Rhebergen, Commercieel Directeur BeFrank
Jan Hein Rhebergen, Commercieel Directeur BeFrank

Commercieel Directeur Jan Hein Rhebergen: “Bedrijven die het pensioen van hun medewerkers via ons regelen, kunnen er bewust voor kiezen om hun pensioen duurzaam te beleggen via de Triodos beleggingsfondsen. En dat geldt ook voor alle individuele werknemers van die bedrijven: als hun werkgever niet voor duurzaam beleggen kiest, kunnen zij dat zelf wél doen.”

Wie met pensioenen duurzaam belegt, kan kiezen voor beleggingsfondsen die zich richten op een specifiek thema of onderwerp, zoals de ontwikkeling van duurzame-energieprojecten of biologische landbouw. Maar denk ook aan beleggingen in microfinancieringsinstellingen. Die instellingen financieren kleine ondernemers in ontwikkelingslanden. Door voor een specifiek beleggingsthema te kiezen, wordt pensioengeld heel gericht ingezet voor positieve verandering in de samenleving en de economie.

2. Stimuleer je pensioenfonds tot duurzame keuzes

Maar stel je zit als ondernemer bij een niet-duurzaam fonds en je wilt of kunt niet overstappen naar een alternatief. Dan is het zaak om je pensioenfonds aan te spreken op het beleggingsbeleid. Ook je medewerkers kunnen dat doen. Stichting Fossielvrij NL heeft een online formulier waarmee zij hun pensioenfonds kunnen oproepen om niet meer in fossiele energiebedrijven te beleggen.

Hoe presteren de pensioenfondsen?

Vooruitgang en stagnatie

De tien best presterende pensioenfondsen op het gebied van verantwoord beleggen zetten hun stijgende trend voort, terwijl de middenmoot stagneert. Dat is de conclusie uit de jaarlijkse benchmark naar verantwoord beleggen onder pensioenfondsen uitgevoerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. ABP, het pensioenfonds voor overheid en onderwijs, kwam dit jaar als beste uit de bus. Gevolgd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en een gedeelde derde plaats voor BpfBOUW en BPL Pensioen, het pensioenfonds voor de agrarische sector.

Er is kans dat een oproep tot verduurzaming van het beleggingsbeleid bij pensioenfondsen in vruchtbare aarde valt. Want ondanks hun vaak grijze beleggingsbeleid, zijn zij wel degelijk in beweging. Zo ondertekenden eind 2018 ruim 70 pensioenfondsen een convenant waarin ze afspraken om verantwoorder te beleggen.

Het is van belang om niet alleen te kijken naar het risico en rendement van beleggingen nú, maar ook naar de vraag hoe de wereld van morgen eruitziet
Jacco Minnaar, voorzitter van de Management Board van Triodos Investment Management

Dat is goed nieuws, want de positieve kracht van pensioengelden kan groot zijn. Mits bewust belegd, kunnen ze ervoor zorgen dat mensen hun pensioen straks in een gezonde en leefbare wereld kunnen uitgeven.

Jacco Minnaar, voorzitter Management Board bij Triodos Investment Management
Jacco Minnaar

“Pensioen is letterlijk geld voor later”, zegt Minnaar. “Daarom is het van belang om niet alleen te kijken naar het risico en rendement van beleggingen nú, maar ook naar de vraag hoe de wereld van morgen eruitziet.”

3. Luister naar je werknemers: ze willen duurzaam

Onder werknemers is flink draagvlak voor duurzame pensioenopbouw. Zo laat opinieonderzoek door dagblad Trouw zien dat werknemers het belangrijk vinden dat hun pensioengelden verantwoord worden belegd. Zes op de tien Nederlanders willen dat hun pensioenfonds stopt met beleggen in steenkool, gas en olie, zelfs als dat zou leiden tot hogere pensioenpremies of lagere pensioenen. Voldoende basis dus om als bewuste ondernemer ook met je pensioenbeleid duurzame keuzes te maken.

Duurzame beleggingsfondsen

Van Triodos Bank

Wie ervoor kiest om zijn pensioen op te bouwen door te beleggen in duurzame fondsen, kan dat doen via de beleggingsfondsen van Triodos Bank. Die selecteren de bedrijven en projecten waarin ze beleggen zeer streng, zegt Wouter van Maanen van Triodos Investment Management. “De fondsen richten zich uitsluitend op bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan mens, milieu en maatschappij. Denk aan de Deense windturbinefabrikant Vestas of muziekinstrumentenmaker Yamaha uit Japan.”

> Bekijk de duurzame fondsen van Triodos Bank