November was qua economische berichtgeving een relatief rustige maand. Aandelenmarkten liepen gestaag verder op, de rente en de onderliggende economische ontwikkelingen veranderden nauwelijks. Het cijferseizoen op de aandelenmarkt liep ten einde en vertoonde weinig verrassingen. Hoewel de winsten over het derde kwartaal iets beter waren dan werd voorspeld, zijn de resultaten vrijwel gelijk aan een jaar eerder. Analisten en beleggers verwachten voor 2020 desondanks herstel van de winstgroei. Wij denken dat de neerwaartse bijstellingen in de winstverwachting door zullen zetten.

Een handelsakkoord?

De angst voor een wereldwijde recessie is aan het afnemen. De berichtgeving over een mogelijk handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China verandert per dag. Beleggers lijken er van uit te gaan dat er een zo genaamd ‘Fase 1’ akkoord komt. Daarmee zou een verhoging van de invoertarieven door de VS per 15 december van de baan zijn. Wij denken dat dit soort deelakkoorden een zeer beperkt effect heeft en dat het handelsconflict nog jaren kan duren.

Economie ‘uitgebodemd’?

Het sentiment in de aandelenmarkt werd overigens ook geholpen door de sentimentsindicatoren uit het bedrijfsleven. De PMI Manufacturing index is een nauwgezet gevolgde barometer voor de economische ontwikkelingen,. Dit cijfer geeft aan hoe inkoopmanagers uit de ‘maak’-industrie aankijken tegen de economische ontwikkelingen. Na een langdurige daling van deze index, lijkt er momenteel sprake te zijn stabilisering. Wij verwachten dat het economisch herstel in 2020 beperkt zal zijn met de nodige risico’s voor tegenvallers.  

Waardering hoog door lage rente

Wij vinden dat de aandelenmarkt te veel los is geraakt van de onderliggende ontwikkelingen in de economie. De aandelenmarkt laat al langere tijd geen correctie (koersdaling van meer dan 10%) zien en de beweeglijkheid van de koersen is zeer laag(volatiliteit). Hieruit leiden wij af dat beleggers er op rekenen dat in het geval van economische zwakte de Centrale Banken weer te hulp zullen schieten. De vraag blijft hoe effectief dit beleid is. De ECB is met haar beleid al zeer verruimend. Zo wordt er sinds vorige maand weer maandelijks voor 20 miljard euro aan obligaties ingekocht. Powell, de voorzitter van de Fed, heeft overigens geïndiceerd een pauze in te lassen in de renteverlagingen in de VS. Voorlopig blijft het monetaire beleid zeer ruim. Wat ons betreft is dat zorgwekkend. Ten eerste blijkt het beleid al jaren nauwelijks te leiden tot vraagherstel in de economie. Op de tweede plaats wordt het kruit verschoten, dat nodig is op het moment dat de economische groei echt terug gaat vallen.  

Beleggingsbeleid

In ons beleggingsbeleid gaan wij er dan ook vanuit dat de kans op een koerscorrectie op de aandelenmarkten in 2020 reëel is. Wij handhaven daarom onze voorzichtige portefeuillesamenstelling met een lagere weging voor aandelen en houden tijdelijk liquiditeiten aan.  

Modelportefeuille aandelen

De aandelen stegen in november met 4,3%, waarmee de Triodos aandelenportefeuille iets beter presteerde dan de MSCI All Countrires benchmark. De portefeuille profiteerde van relatief goede rendementen in de sectoren IT en Gezondheidszorg en het achterblijven van de Energie- en Vastgoedsector. In de laatste 2 sectoren is de Triodos aandelenportefeuille niet belegd. Ook was de bijdrage van individuele namen positief deze maand. Vestas (goed orderboek voor windturbines), Disney (succesvolle lancering Disney+ streaming diensten) en Yamaha (goede verkoop muziekinstrumenten in China) lieten goede kwartaalcijfers zien en stegen alle drie met 18%. De belangrijkste achterblijvers waren Johnson Matthey (-4%), Cisco (-3%) en Bridgestone (-3%). In deze gevallen bleven de kwartaalcijfers achter bij de verwachtingen.

Aandelentransacties

Wij hebben in november een aantal wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd. De positie in het Amerikaanse Waste Management is in november geheel verkocht. Nadat de onderneming een overname in de olie- en gassector heeft aangekondigd is het geen onderdeel meer van ons beleggingsuniversum. Ook hebben wij na de recente koersstijging van het Duitse SAP (goede cijfers en vervanging van de CEO) een deel van de positie verzilverd. De opbrengsten zijn herbelegd in het Amerikaanse Starbucks (koffie) en het Japanse Denso (automobielindustrie).

Modelportefeuille obligaties

In november daalden de obligatiemarkten licht. De brede index voor staatsobligaties (iBoxx euro sovereign 1-10 jaar) daalde met 0,5%. De kapitaalmarktrente liep fractioneel op. De rente op de 10-jaars Duitse Bund, de belangrijkste graadmeter voor de Europese kapitaalmarktrente, steeg van -0,41 naar -0,36%.

Als gevolg van de iets hogere kapitaalmarktrente behaalden ook bedrijfsobligaties negatieve rendementen in november. Dankzij de lagere risicopremies presteerden bedrijfsobligaties echter beter dan staatsobligaties. De iBoxx Euro Corporates index daalde met 0,2%. Bedrijfsobligaties blijven populair. Bedrijven hebben nog altijd een solide kredietwaardigheid. Daarnaast zorgen het extra rendement boven staatsobligaties en het opkoopprogramma van de ECB voor een aanhoudend grote vraag vanuit de markt.

In de maand november daalde de Triodos obligatieportefeuille met 0,2%. Daarmee deed de portefeuille het beter dan de obligatiebenchmark, die met 0,4% daalde. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 2,9%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 5,2%. Het verschil wordt veroorzaakt door onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit staatsobligaties en bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Over de afgelopen maand werkte dit positief uit op het rendement, terwijl het effect negatief is geweest voor het rendement over de eerste elf maanden van het jaar.

In de obligatieportefeuilles hebben wij de positie Evonik verkocht en de opbrengsten aangewend voor de aankoop van een obligatie van Fresenius. Dit bedrijf sluit aan bij ons transitiethema Vitale en Gezonde Mensen.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update