De Triodos aandelenportefeuille steeg in maart met 2,5%, iets minder dan de MSCI World All Countries benchmark, die opliep met 2,7%. Over het eerste kwartaal zijn de rendementen bijzonder hoog. De Triodos aandelenportefeuille steeg met 13,9% en de referentie-index MSCI World All Countries steeg met 14,2%. Rendementen, die sinds 2009 niet meer zijn vertoond.

De rente blijft dalen

Voor het eerst sinds 2016 daalde de rente op Duitse staatsobligaties met een looptijd van tien jaar afgelopen maand weer onder 0%. Een aanleiding voor de stijgende obligatiekoersen en de dalende langetermijnrente zijn tegenvallende economische cijfers over de Duitse en Europese economie. Uit onder meer de inkoopmanagers indices (PMI’s) bleek dat externe omgeving nog altijd zwak is. De groeivertraging deed de Europese Centrale Bank (ECB) in maart ook besluiten om de beleidsrente ten minste tot eind 2019 ongemoeid te laten. Verder kondigde de ECB een derde ‘targeted longer-term refinancing operation (TLTRO)’ aan. Via dit programma kunnen banken goedkoop geld lenen bij de Centrale Bank. De ECB hoopt hiermee de kredietverlening aan bedrijven te stimuleren en daarmee de economische groei en inflatie aan te jagen. De inflatieverwachtingen namen dan ook licht toe. 

Brexit wordt vervolgd..

Aanhoudende onzekerheid, bijvoorbeeld over Brexit, vergroot eveneens de populariteit van veilige havens, zoals Duitse staatsobligaties. Afgelopen maand werd een aangepaste Brexit-deal opnieuw afgewezen door het Britse Lagerhuis, evenals de optie om de Europese Unie (EU) zonder deal te verlaten. De Britse premier May zag zich genoodzaakt om de EU om een kort technisch uitstel te vragen. De deadline voor uittreding is verschoven naar 22 mei, mits het Britse parlement op korte termijn instemt met het terugtredingsakkoord. Zonder instemming heeft het Verenigd Koninkrijk tot 12 april de tijd om te kiezen voor een harde Brexit, een langdurige uitstel van Brexit of afstel van Brexit. De aanhoudende onzekerheid eist zijn tol. Het drukt de bedrijfsinvesteringen en de consumptieve bestedingen en uiteindelijk ook de werkgelegenheid. The Bank of England wijzigde haar monetaire beleid niet. Wel gaf zij aan dat zij bereid is om in te grijpen, via renteverhogingen of renteverlagingen, mocht dat nodig zijn.   

Handelsakkoord of niet?

Hoewel er weer kleine stappen zijn gezet, laat een handelsakkoord tussen de Verenigde Staten (VS) en China in ieder geval tot april op zich wachten. We hebben al eerder gemeld dat de Chinese economie lijdt onder de handelsoorlog. Tijdens het jaarlijkse Nationaal Volkscongres in China werd de groeidoelstelling voor dit jaar neerwaarts bijgesteld. Ook werd bevestigd dat macro-economische stabilisering prioriteit krijgt boven terugdringing van de schuldenlast. Dat het sluiten van een dergelijk akkoord ook voor de VS belangrijker wordt, bleek wel uit de Amerikaanse handelscijfers. Het Amerikaanse handelstekort is tot een recordhoogte gestegen, terwijl Trump juist had beloofd dit te willen verlagen.

FED blijft beleggers steunen

Nadat de Amerikaanse Centrale Bank, de Fed, in januari al gas terugnam door aan te kondigen dat renteverhogingen voorlopig werden opgeschort, maakte zij afgelopen maand bekend dat de beleidsrente dit jaar vermoedelijk helemaal niet meer wordt verhoogd. Hoewel de Fed zelf nog een rentestap voor 2020 voorziet, denken wij dat deze rentecyclus ten einde is gekomen. Ook werd aangekondigd dat de afbouw van de enorme hoeveelheid obligaties op de balans van de Fed wordt vertraagd en vanaf september 2019 zelfs helemaal wordt stopgezet. Aandelenmarkten reageerden positief; de opwaartse trend zette in maart door. Wij denken echter dat het verdere opwaartse potentieel beperkt is.   

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille boekte een rendement van 2,5%, vrijwel in lijn met de benchmark 2,7%. De zwakke economische cijfers en daarmee dalende rente zijn vooral gunstig voor sectoren met stabiele lange termijn groeivooruitzichten. De best presterende sectoren waren dan ook de IT sector en de sector Consumentengoederen (beide +6%). De verschillen in rendement tussen de regio’s was zeer beperkt. De Amerikaanse markt presteerde met 3% bovengemiddeld en werd geholpen door een hogere US dollar.

Het best presterende aandeel in maart was de Amerikaanse voedingsproducent Hain Celestial (+19%). Het aandeel profiteert van de aangekondigde strategiewijziging. Ook SAP (IT dienstverlening, +9%), Novo Nordisk (diabetes medicijnen, +10%) en Coloplast (producent stoma’s, +11%) presteerden relatief goed. Achterblijvers waren o.a. Relx (-6%), dat te maken kreeg met publiciteit omtrent het opzeggen van een abonnement door een Amerikaanse Universiteit. Het bedrijfsmodel van Relx voor de wetenschappelijke uitgaven blijft gevoelig voor dergelijke berichten. Sprouts Farmers (supermarkten in de Verenigde Staten met gezonde/biologische producten) leverde ook 6% in. De angst voor toenemende concurrentie speelt hierbij een rol. Ook de Japanse telecomonderneming KDDI bleef achter met een verlies van 7%. 

In maart hebben wij een aantal transacties in de aandelenportefeuille verricht. Wij hebben de portefeuille nog iets defensiever ingericht. Door de verkoop van het Zwitserse Geberit (bouwmaterialen) en het Zweedse Epiroc (mijnbouw apparatuur) is de gevoeligheid voor de afzwakkende economie verlaagd. De opbrengsten zijn herbelegd in het Franse Danone. Danone sluit door de productie van gezonde voeding goed aan op de duurzame transitiethema’s en heeft financieel gezien een aantrekkelijke waardering.  

Modelportefeuille obligaties

De obligatiemarkten lieten in maart positieve rendementen zien. De lagere economische groeiverwachtingen en de verder gedaalde inflatieverwachtingen leidden tot een grotere belangstelling voor vastrentende beleggingen. Als gevolg daarvan is de kapitaalmarktrente nog verder gedaald. De terughoudendheid van de belangrijkste centrale banken ten aanzien van (verdere) renteverhogingen zorgde daarnaast voor een grotere risicobereidheid in de financiële markten. Daardoor presteerden bedrijfsobligaties opnieuw beter dan staatsobligaties.

In de maand maart behaalde de Triodos obligatieportefeuille een rendement van 1,1%. Daarmee bleef de portefeuille iets achter bij de obligatiebenchmark, die met 1,2% opliep. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 1,7%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 2,5%. Het verschil is voornamelijk het gevolg van onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte in de achterliggende maanden negatief uit in het rendement.

In de obligatieportefeuilles hebben wij de Belgische Staatslening verkocht en de opbrengsten herbelegd in de Social Bond van Instituto de Credito Oficial (ICO). Dit is een gespecialiseerde kredietinstelling die volledig in handen is van de Spaanse Staat. De opbrengsten van de Social Bond worden gebruikt voor het stimuleren van werkgelegenheid in economisch achtergestelde regio’s in Spanje, door leningen te verstrekken aan kleine en middelgrote bedrijven. Met deze transactie hebben we het effectief rendement van de portefeuille verhoogd en de positieve impact van de portefeuille verder vergroot.

 

Bekijk alles van de Private Banking Update