In juni werd reikhalzend uitgekeken naar de ontmoeting tussen Donald Trump en Xi Jinping. De leiders van Verenigde Staten (VS) en China zouden tijdens de G20-top aan het eind van de maand de onderhandelingen hervatten, om zodoende een oplossing te vinden voor de huidige handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld. Optimisme over de afloop van de aangekondigde ontmoeting tussen beide heren was in juni één van de redenen voor optimisme op de aandelenmarkten. De uiteindelijke staakt-het-vuren uitkomst van het overleg tussen de twee grootmachten biedt nog steeds geen duidelijkheid maar wel voorzichtige hoop op een uiteindelijke deal. De onderhandelingen zullen de komende tijd worden hervat en de Verenigde Staten zullen in de tussentijd geen additionele importtarieven op Chinese producten opwerpen, terwijl China als tegenprestatie Amerikaanse landbouwproducten zal afnemen. Huawei zal voorlopig worden ontzien. De onderliggende spanningen zijn echter nog niet verholpen, en de vraag is of de recente toenadering tussen de twee landen duurzaam zal blijken. Geheel in lijn met het sentiment op de markt wordt deze uitkomst echter positief uitgelegd, terwijl een deal op de korte termijn niet in de lijn der verwachting ligt.

Europese onzekerheden blijven boven markt hangen

Ondertussen blijven andere hoofdpijndossiers ook rustig op tafel liggen. De Brexit-saga is naar het aftreden van May weer in een nieuwe fase beland, waarbij op 23 juli bekend wordt wie haar gaat opvolgen. Waarschijnlijk is dit Boris Johnson. Hij wil opnieuw onderhandelen met de Europese Unie, maar heeft ook aangegeven dat de EU verlaten op 31 oktober belangrijker is dan het hebben van een deal. Zo komt een no-deal Brexit steeds dichterbij.

Het andere hoofdpijndossier, Italië, bleef afgelopen maand een beetje verstopt onder tafel. De naweeën van de uitslag van de Europese verkiezingen, zoals het kiezen van een nieuwe commissievoorzitter, houdt Brussel af van het letten op de begrotingsdiscipline. Binnen Europa woedde in juni een belangenstrijd tussen de verschillende lidstaten aangaande de verdeling van verscheidene belangrijke posities, zoals het voorzitterschap van de Europese Commissie en het Europees Parlement en het presidentschap van de ECB. Het gebrek aan overeenstemming tussen de verschillende lidstaten toont de verdeeldheid binnen Europa over een aantal essentiële (economische) vraagstukken. Lager dan verwachte sentiment-indicatoren toonden dat de Europese economische groei in juni minder voortvarend was dan vooraf geanticipeerd.

Verwachte renteverlagingen en ruimer monetair beleid

Het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, heeft bij monde van voorzitter Powell begin deze maand aangegeven klaar te staan om een renteverlaging door te voeren indien escalerende handelsoorlogen de economische groei tegenwerken. Dit is een grote verandering ten opzichte van eerder geformuleerde beleidsdoelstellingen, mede in de hand gewerkt door de nog altijd (te) lage inflatie. Financiële markten prijzen inmiddels twee renteverlagingen door de Fed in, waarvan de eerste reeds in juli wordt verwacht. Dit leidde afgelopen maand tot een toenemend vertrouwen in aanhoudende economische groei en resulteerde in stijgende aandelenmarkten. Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), hintte in Sintra bij het traditionele ECB-symposium in juni ook op een ruimer monetair beleid als stimulans voor de economie ten tijde van handelsoorlogen en een laag inflatiecijfer. Dit leidde tot een recordlage yield van -0.3% voor Duitse staatsobligaties.

Afnemend vertrouwen in aanhoudende groei

De geplande ruimere monetaire beleidskoers van diverse centrale banken toont de mondiale onzekerheid over de huidige fase van de conjunctuurcyclus waarin we ons bevinden. Het dalende vertrouwen in de economie staat in contrast met de winstverwachtingen van analisten voor 2019. Dit maakt aandelenmarkten in onze optiek nog steeds oververhit en verwachtingen veelal onrealistisch hoog, zeker in de VS. Dit zou kunnen leiden tot minder groei dan momenteel door de markten wordt verwacht.  

Voorzichtig beleggingsbeleid

Gezien de onzekerheden en de huidige macro-economische omgeving blijven wij vasthouden aan onze voorzichtige positionering. Het aandelenrisico in onze portefeuilles hebben we al enige tijd geleden beperkt. Binnen het aandelendeel van onze portefeuilles hebben we een voorkeur voor defensieve aandelen en binnen het obligatiedeel van onze portefeuille geven we de voorkeur aan obligaties van hogere kwaliteit. We verwachten dat aanhoudende onzekerheden en aankomende beleidsmaatregelen voor een aantal opschuddingen zullen zorgen, maar dit is geen reden tot zorg. Juist in dit soort markten ontstaan er mooie instap-kansen. Wij wachten geduldig af.

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille liep in juni met 5,0% op. De sectoren Consumentengoederen, IT en Grondstoffen presteerden goed. Nutsbedrijven en Voeding bleven achter. Een beeld dat past bij het optimistische sentiment. Regionaal waren de verschillen klein, al blijft het beeld overeind dat het Verre Oosten dit jaar duidelijk achterblijft.

De verschillen zijn vooral het effect van individuele beleggingen. Positieve uitschieters in juni waren de Franse toeleverancier voor de auto-industrie Valeo, dat 20% opliep. Ook Owens Corning (bouwmaterialen in Verenigde Staten) liep fors op (+17%), nadat bekend werd dat een activistische aandeelhouder een belang in de onderneming heeft opgebouwd. Ook Atlas Copco, de Zweedse producent van kapitaalgoederen presteerde goed en steeg met 13%. Achterblijvers waren de Amerikaanse supermarktketen Sprouts Farmers (-8%) en de Japanse telecommaatschappij KDDI (-2%).

In juni hebben wij het belang van Japan in de portefeuille uitgebreid. Wij vinden de Japanse beurs relatief aantrekkelijk. De waarderingen zijn gunstiger dan in de andere regio’s en de spreiding in de portefeuille wordt vergroot. Wij hebben Toyota en Yamaha aangekocht. Toyota lijkt zeer goed voorbereid zijn op de onvermijdelijke trend naar elektrisch rijden. Door meerdere technieken (volledig elektrisch, plug-in, hybride en waterstof) aan te bieden en de productielijnen daarvoor te standaardiseren is de onderneming kansrijk en op dit moment gunstig gewaardeerd. Een belegging in Toyota past ook goed in ons duurzaamheidsthema Duurzame mobiliteit. Yamaha is de leider op het gebied van muziekinstrumenten en audioapparatuur en kent door de sterke marktpositie een goede winstontwikkeling. Muziek is bij uitstek een belegging voor het thema Welvarende en gezonde mensen. De beleggingen zijn gedaan met de opbrengsten van de verkoop van het Amerikaanse Rockwell en de gedeeltelijke verkoop van Assa Abloy. Rockwell vinden wij minder interessant geworden qua groeivooruitzichten, terwijl de positie in Assa Abloy iets is verlaagd na een relatief sterke performance.

Modelportefeuille obligaties

De rentemarkten reageerden uitermate positief op de eerder besproken signalen van de centrale banken, met een verdere daling van de lange rente als gevolg. Zo daalde de Amerikaanse 10-jaars rente tot onder de 2% en noteerde de Duitse 10-jaars rente een nieuw dieptepunt van -0,3%. Inmiddels prijzen de financiële markten meerdere renteverlagingen in de VS in. Door het verbeterde risicosentiment werden de positieve rendementen van staatsobligaties ruimschoots overtroffen door die van bedrijfsobligaties. Daarbij presteerden de meest risicovolle categorieën het beste.

In de maand juni steeg de Triodos obligatieportefeuille met 0,7%. Daarmee bleef de portefeuille achter bij de obligatiebenchmark, die met 1,4% opliep. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 2,9%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 4,5%. Het verschil is met name het gevolg van onze bewuste keuze voor een hogere kwaliteit bedrijfsobligaties en staatsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte negatief uit in het rendement.

Deze maand waren er geen transacties in de obligatieportefeuilles.

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update