Wereldwijde groeivertraging

De macro-economische cijfers die afgelopen maand werden gepubliceerd lieten zien dat de mondiale economische groei nog altijd afneemt. Verschillende instanties, zoals de Europese Commissie en de Bank of England , hebben inmiddels hun hun vooruitzichten voor de economische groei in 2019 neerwaarts bijgesteld. Andere, zoals de Europese Centrale Bank , volgen vermoedelijk op korte termijn. Ook wij hebben onze ramingen voor 2019 inmiddels neerwaarts bijgesteld. Een belangrijke oorzaak achter de mondiale groeivertraging is een eerdere verkrapping van de financiële condities door toedoen van, met name, de Amerikaanse centrale bank (de Fed) en Chinese beleidsmakers.

Centrale banken maken draai

Inmiddels heeft een aantal grote centrale banken een opvallende draai gemaakt. De centrale bank van China kondigt sinds een aantal maanden de ene na de andere gerichte verruimingsmaatregel aan. De Fed liet in januari weten, na 4 renteverhogingen in 2018, een pauze in te lassen.  De kans dat de ECB dit jaar haar belangrijkste rentetarief nog een keer gaat verhogen wordt steeds kleiner. Door deze ontwikkelingen zijn de financiële condities niet verder verkrapt. Het zal even duren voordat deze verandering zichtbaar wordt en het economisch momentum weer licht zal aantrekken. We voorzien echter geen krachtig economisch herstel.

Beurzen weer stevig opgelopen

De draai van een aantal grote centrale banken heeft het beleggerssentiment een impuls gegeven. De beursklim, die aan het begin van het jaar werd ingezet, zette afgelopen maand door. Wij denken niet dat de huidige koersniveaus op termijn houdbaar zijn. Hoewel de winstcijfers niet zo slecht waren als gevreesd, neemt de verwachte winstgroei wel af. Bovendien zijn CEO’s voorzichtig als ze spreken over de vooruitzichten van hun bedrijf. Daarnaast is het voor centrale banken lastiger geworden om markten positief te verrassen. Hiervoor is een aankondiging van een verlaging van de beleidsrentes noodzakelijk, maar dit is niet aan de orde. We blijven dan ook tactisch voorzichtig met aandelen en prefereren defensievere namen.

Uitkomst Brexit nog altijd onzeker

En dan de olifant in de kamer… Met minder dan een maand op de teller is er nog altijd geen duidelijkheid over Brexit. Inmiddels is duidelijk dat er uiterlijk op 12 maart een akkoord voor Brexit moet worden goedgekeurd door het Britse parlement. Als dit niet het geval is, mogen de Britse parlementariërs op 13 maart stemmen of zij de EU zonder akkoord willen verlaten. Wanneer zij dit ook niet willen, dan wordt er een dag later gestemd over een mogelijk uitstel van Brexit. Dit lijkt ons de meest waarschijnlijke optie. De Europese regeringsleiders lijken bereid om uitstel te verlenen en in het Britse parlement lijkt dit de enige optie waarvoor een meerderheid te vinden is. Maar, gezien de vele onverwachte wendingen in het hele proces, zijn wij van niets meer zeker.

Modelportefeuille aandelen

De Triodos aandelenportefeuille profiteerde in februari van de sterke vertegenwoordiging van Europese aandelen. De Europese aandelenmarkten liepen met 4,2% op, terwijl bijvoorbeeld Azië (+1,5%) en Opkomende Markten (+1%) achterbleven.

Hoewel de Triodos portefeuille defensief is ingericht door onder andere het ontbreken van Banken, Verzekeraars, Olie- en Gasaandelen, presteerde de portefeuille relatief goed in het uitbundige beleggerssentiment. Met name de forse overweging in de sector Industrie speelt daarbij een rol. De portefeuille is voor ca. 25% belegd in industriële ondernemingen. Deze op zich weer zeer breed gespreide sector liep in februari met 5,3% op en noteert dit jaar alweer 15% hoger.

De sterkste performance kwam deze maand van DSM, dat mede door de aankondiging van een fors aandelen-inkoopprogramma, met 16% steeg. Ook andere meer cyclische Europese namen als Legrand (installatietechniek) en Assa Abloy (hang en sluitwerk) liepen stevig op (+12%). En er was duidelijk verder herstel in de Amerikaanse IT sector, waar de portefeuille met onder andere posities in Cisco (+10%) en Paypal (11%) van profiteerde.

Achterblijvers waren er deze maand vooral in de meer defensieve sectoren. Het Spaanse energiebedrijf Red Electrica daalde na cijfers met 5%. Ook de Amerikaanse speelgoedproducent Hasbro verloor 5% op tegenvallende omzetcijfers. Een derde daler was de Japanse telecomaanbieder KDDI (-3%).

Modelportefeuille obligaties

De obligatiemarkten lieten in februari een gemengd beeld zien. Staatsobligaties presteerden negatief over de maand als gevolg van de per saldo licht hogere kapitaalmarktrente. Bedrijfsobligaties presteerden goed als gevolg van het verbeterde risicosentiment in de financiële markten. De lagere risicopremies op bedrijfsobligaties compenseerden daarbij ruimschoots voor de hogere kapitaalmarktrente, met positieve rendementen als gevolg. Daarbij deden vooral obligaties met een lage kredietkwaliteit het relatief goed.

In de maand februari behaalde de Triodos obligatieportefeuille een rendement van 0,1%. Daarmee bleef de portefeuille achter bij de obligatiebenchmark, die met 0,4% opliep. Het verschil is voornamelijk het gevolg van onze keuze voor een hogere kwaliteit bedrijfsobligaties dan in de benchmark. Dit werkte negatief uit in het rendement. Vanaf de start van het jaar heeft de Triodos obligatieportefeuille een rendement behaald van 0,6%. De obligatiebenchmark behaalde over dezelfde periode een rendement van 1,3%.

In de obligatieportefeuilles hebben wij de Ierse staatsobligatie verkocht en herbelegd in de Ierse Green Bond. De opbrengsten van deze obligatie worden gebruikt voor een verscheidenheid aan duurzame projecten, waaronder water- en afvalwater management, duurzaam vervoer en hernieuwbare energie. Met deze transactie hebben we het effectief rendement van de portefeuille verhoogd, en de positieve impact van de portefeuille vergroot.

> Bekijk alles van de Private Banking Update