Albert van Zadelhoff
Albert van Zadelhoff

Hoe is het waterverbruik van de bedrijven waar ik in beleg ten opzichte van andere bedrijven? Hebben de bedrijven waar ik aandelen in heb gemiddeld genomen meer vrouwen aan de top? En hoe zit het met de CO2-uitstoot van ‘mijn’ ondernemingen? Is die inderdaad lager dan die van andere?

“Onze klanten stellen dergelijke vragen steeds vaker”, zegt Albert van Zadelhoff. “En wij stellen dezelfde vragen zelf óók. Want we willen weten wat de resultaten zijn van onze beleggingen. Niet alleen financieel, maar ook wat betreft duurzaamheid en maatschappelijk rendement. Daarom hebben we besloten om vanaf komend jaar de duurzame prestaties van onze beleggingen structureel en scherper dan voorheen, te gaan meten. Dat doen we voor de hele aandelen- en obligatieportefeuille. Daarnaast streven wij ernaar deze impactdata ook te personificeren, dus tot op individueel klantniveau. Financieel is dat al gebruikelijk, maar dit gaat ook gebeuren voor duurzame impact. Dat laatste betekent dat we bijvoorbeeld berekenen wat de duurzame impact is van een aandelenpakket van bijvoorbeeld 1000 euro of 10.000 euro.”

Jullie gaan de duurzame prestaties meten vanaf 2019. Maar hebben jullie nu al een beeld van de resultaten op dat vlak?

“Natuurlijk. De eerste vingeroefeningen zijn erg positief. Zo is de CO2-uitstoot van de bedrijven in onze aandelenportefeuille  60%  lager dan die van bedrijven in de MSCI All Country World Index. Dat is de beursindex waarmee we ook onze financiële resultaten vergelijken.”

Meten van het resultaat kan ertoe leiden dat we ons beleggingsbeleid aanpassen om zo meer positieve impact te realiseren
Albert van Zadelhoff

Hoe gaan jullie de duurzaamheidsprestaties eigenlijk meten?

“De aanpak is eenvoudig. We vergelijken bijvoorbeeld de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wij beleggen met de bedrijven die deel uit maken van de MSCI. Naast de CO2-uitstoot kijken we in eerste instantie ook naar onze resultaten op het vlak van waterverbruik en afvalproductie. Veel bedrijven rapporteren over dit soort aspecten in hun jaarverslagen. Maar waar dat niet gebeurt, zullen we extra gegevens opvragen.”

Waarom vergelijken jullie je duurzaamheidsresultaten met een algemene index als de MSCI? Is het niet beter je te vergelijken met andere duurzame beleggers?

“De keuze voor een algemene index is bewust. Andere duurzame beleggers maken net als wij, deel uit van dezelfde beweging gericht op positieve verandering in de samenleving en de economie. We vinden het niet zinvol om te meten of wij ‘beter’ of ‘slechter’ zijn dan gelijkgestemde collega-beleggers. Het gaat ons om de vraag hoe we ons verhouden tot beleggers in de oude economie. Want alleen dán weten we of we de wereld echt vooruithelpen en in hoeverre we het beter doen dat mainstreambeleggers.”

 Waarom is dat meten van de duurzame prestaties eigenlijk van belang?

“We vinden het belangrijk om onszelf de maat te nemen. Goede intenties zijn niet genoeg, het gaat om resultaat. Meten van het resultaat kan ertoe leiden dat we ons beleggingsbeleid aanpassen om zo meer positieve impact te realiseren. Tot een jaar of tien geleden ging duurzaam beleggen vooral om het uitsluiten van beleggingen in ‘verkeerde’ dingen zoals de wapenindustrie, tabaksproducenten en kernenergie. De afgelopen jaren zijn duurzame beleggers zich daarnaast steeds meer gaan richten op het stimuleren van de ‘goede’ dingen. Dus op beleggen in duurzame koplopers. Dat laatste doen we als Triodos Bank al vanaf de start van onze beleggingsactiviteiten in de jaren 80. Het is mooi om te zien dat andere beleggers die lijn overnemen. We vinden het nu tijd voor een nieuwe stap: in cijfers uitdrukken wat het maatschappelijk rendement is van onze activiteiten. Ook andere duurzame beleggers doen dat, en dat komt het uiteindelijke resultaat ten goede.”

We willen ons als belegger verbinden met duurzame koplopers, en gaan ze dus niet afrekenen op tegenvallende kwartaalcijfers
Albert van Zadelhoff

Leidt meten van duurzame impact niet tot een fixatie op de korte termijn? Duurzaam beleggen gaat toch eigenlijk over het realiseren van positieve verandering op de lange termijn?

“In principe bekijken we de duurzame performance op een termijn van een jaar, en niet op kwartaalbasis. Maar ook een jaar blijft redelijk kort. Dus als de resultaten tegenvallen, zullen we ons beleggingsbeleid niet direct omgooien. We houden nadrukkelijk oog voor de langere termijn. In die zin is de aanpak bij het interpreteren van onze duurzame performance vergelijkbaar met onze aanpak bij het interpreteren van onze financiële prestaties. Ook op dat vlak kijken we vooral naar de resultaten op de langere termijn. Dan gaat het om een periode van vijf tot zeven jaar. Zo’n periode is echt nodig voor het maken van goede beleggingsafwegingen. Want alleen op die termijn kun je heen kijken door de schommelingen in economische groeicijfers en gebeurtenissen bij een specifiek bedrijf. We willen ons als belegger verbinden met duurzame koplopers, en gaan ze dus niet afrekenen op tegenvallende duurzame of financiële kwartaalcijfers.”

 

> Bekijk alles van de Private Banking Update