Bart-en-Chantal-Wansink
Chantal en Bart Wansink

Met een tweede kind op komst werd het huis van Bart en Chantal te krap. De zoektocht naar een ander huis verliep moeizaam. “De huizen die we bekeken, moesten allemaal flink verbouwd worden. Toen we begrepen dat er voor het nieuwbouwproject in het Amaliaplantsoen nog kavels beschikbaar waren, raakten we enthousiast.”

Geen gas

De keuze om energieneutraal te bouwen was logisch volgens Chantal. “We leven zo bewust mogelijk en houden rekening met de wereld om ons heen. Dat geldt voor kleding en voedsel, én voor ons huis.” In het kavelpaspoort was vastgelegd dat het huis een energieprestatie coëfficiënt (EPC) van 0,4 moest hebben. De EPC-waarde van een huis drukt uit hoeveel energie er nodig is om een huis te koelen of te verwarmen. De overheid wil uiteindelijk energieneutrale huizen en stelt daarom eisen aan nieuwbouwwoningen. Bart: “EPC 0,4 is nu de standaard. Wij wilden echter een stap verder gaan en graag in een energieneutrale woning wonen.”

PROJECT CV

CHANTAL EN BART WANSINK

Chantal en Bart Wansink bouwden zelf een energieneutraal nieuwbouwhuis in Barendrecht. Met een combinatie van isolatie, driedubbel glas, een warmtepomp, warmteterugwinning en zonnepanelen voorzien ze in hun eigen energie en wonen ze met hun twee kinderen in een comfortabel, ruim huis.


Bart is directeur bij Klimaatgarant Solar, een bedrijf dat zonnepanelen levert aan projectontwikkelaars, bouwers en installateurs. Hoewel hij dagelijks bezig is met duurzame energieopwekking, was een compleet energiezuinig huis bouwen helemaal nieuw voor hem. “In eerste instantie gingen we in gesprek met catalogusbouwers, die standaardhuizen aanbieden. We merkten snel dat onze wensen nog geen standaard zijn. Als je geen cv-ketel wilt, maar een warmtepomp, valt dat al snel onder meerwerk. Dat is in veel gevallen duurder omdat de kennis hierover nog beperkt is.”

Zelf hoofdaannemer

Bart kent vanuit zijn werk de mogelijkheden voor energieneutraal bouwen en pakte zelf de handschoen op. “Ik was de hoofdaannemer van onze eigen nieuwbouw. Gelukkig wel met de back-up van een ervaren bouwbegeleider. Hij was een belangrijke adviseur en heeft zo meegebouwd aan onze droom. Verder huurde ik voor de verschillende disciplines losse specialisten in. Een lokale aannemer voor het bouwkundige stuk, een partij die het dak deed, iemand voor installaties en een loodgieter. Dat bood ons de vrijheid eigen keuzes te maken.”

Eerst de schil

Energieneutraal bouwen begint volgens Bart bij de schil. “Goede isolatie is onmisbaar. Bij nieuwbouw is dat niet heel lastig. De eisen voor de isolerende waarde (Rc-waarde) van wanden, vloeren en daken zijn bepaald. In combinatie met driedubbel glas was onze schil snel in orde.” Voor de installaties koos Bart een warmtepomp, lage temperatuurverwarming en ventilatie met een warmteterugwininstallatie.

Boiler
De warmtepomp verwarmt het water in het boilervat.

Toen was het tijd voor de zonnepanelen. “Het klinkt misschien vreemd uit de mond van iemand die zonnepanelen verkoopt, maar die zijn eigenlijk het sluitstuk van een energieneutraal huis. Je moet eerst weten hoeveel energie je wilt opwekken. Het doel is EPC nul, maar het heeft geen zin om te veel energie op te wekken. Nu lever je die nog terug aan het net, maar de saldering wordt vanaf 2020 afgebouwd. Er zijn al batterijen op de markt waarin je energie kunt opslaan, maar die ontwikkeling is nog in volle gang. Dit biedt nu nog geen zekerheid voor energieopslag op de lange termijn.”

De zon volgen

De plaatsing van de zonnepanelen gaat verder dan het realiseren van de maximale capaciteit. Chantal: “Natuurlijk is de positie van de panelen belangrijk, maar het oog wil ook wat. Wij hebben uiteindelijk gekozen voor panelen op de zijvlakken van ons dak. Door de ligging op het oosten en het westen, volgt onze energieopwekking de zon en ons dagritme. In de ochtend en einde middag gebruiken we de meeste energie.”

Het extra geld dat we aan de installaties besteed hebben, verdienen we op termijn terug
Bart Wansink
De zonnepanelen zijn het sluitstuk van een energieneutraal huis. Je moet eerst weten hoeveel energie je wilt opwekken.
De zonnepanelen zijn het sluitstuk van een energieneutraal huis. Je moet eerst weten hoeveel energie je wilt opwekken.

Hoewel Bart geen ervaring had met nieuwbouw, is het toch gelukt om het huis in zes maanden te laten bouwen. Bovendien bleef hij binnen budget. “Energiezuinig bouwen is niet per definitie duurder. Het heeft te maken met keuzes die je maakt. We hebben ons huis als het ware ‘omgekeerd begroot’. Wij hebben de prioriteit gelegd bij de installaties die we nodig hadden om energieneutraal te wonen. Pas daarna hebben we ons op de inrichting gericht. Het extra geld dat we aan de installaties besteed hebben, verdienen we op termijn terug. Dat lukt je niet met een investering in een keuken of badkamer.”

Wooncomfort

Nu ze een paar maanden in hun nieuwe huis wonen, merken ze dat een energieneutrale woning absoluut niet ten koste van het wooncomfort gaat. Integendeel. Chantal: “We hebben beneden grote ruimtes met veel ramen. Dat geeft ons vrijstaande huis een open karakter, zonder dat we inboeten op comfort. Onze installaties werken heel goed en we hebben een constante temperatuur in huis, zonder pieken of dalen. Dat is heel prettig met twee jonge kinderen.”

TRIODOS HYPOTHEEK

OOK DUURZAAM (VER)BOUWEN?

Bij het verstrekken van een hypotheek koppelt Triodos Bank de hypotheekrente aan het energielabel van de woning: hoe beter het label, hoe lager de rente. Hiermee willen we huizenbezitters stimuleren hun woning te verduurzamen. Sluit je een Triodos Hypotheek af? Dan krijg je de kosten (tot 300 euro) van een onafhankelijk energieadvies terug.
Lees meer op triodos.nl/hypotheek

Tekst: Petrick de Koning
Fotografie: Pieter van den Boogert