Positief

Het zijn er een kleine 300: het aantal beursgenoteerde bedrijven waar de zes Triodos impactfondsen in mogen beleggen. Vaak grote multinationals die bovengemiddeld presteren als het gaat om bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, klimaatbeleid, of dierenwelzijn. “We hebben strenge criteria waarmee we bepalen of we aandelen of obligaties kopen van een bedrijf”, vertelt Rosl Veltmeijer van onderzoeksafdeling Triodos Research.

“Toch krijg ik soms de vraag of beleggen in bijvoorbeeld een autofabrikant wel past bij een groene bank”, zegt Veltmeijer. “Mijn antwoord is dan: jazeker, dat past juist erg goed. Wij vinden dat ook autofabrikanten zich moeten verduurzamen. Daar willen we een bijdrage aan leveren. 

Wij vinden dat ook autofabrikanten en andere grote bedrijven zich moeten verduurzamen.
Rosl Veltmeijer, Triodos Research

We boeken goede resultaten, zegt Veltmeijer. “Neem BMW. Dat zette de afgelopen jaren grote stappen bij het verminderen van de CO2-uitstoot van auto’s. Of neem uitgeverij RELX, het voormalige Reed Elsevier. Dat verlaagde de prijs die moet worden betaald voor wetenschappelijke publicaties. Daardoor zijn resultaten van wetenschappelijk onderzoek breder beschikbaar. Dat is met name van belang voor ontwikkelingslanden.”

In 2015 ging Triodos Bank bij 22 bedrijven de discussie aan over arbeidsrechten. Dit is met name in de textielsector een belangrijk thema. Triodos Bank bundelde daarvoor haar krachten met andere beleggers. In samenwerking schreven we zeven bedrijven in de textielsector een brief. Hierin riepen we de fabriekseigenaren en leveranciers op om democratische commissies op te richten die de veiligheid en gezondheid van werknemers garanderen. In een tweede brief riepen we bedrijven op een donatie te geven aan het Rana Plaza Fund. Inditex antwoordde dat ze een bedrag geschonken hadden en gaf tevens inzicht in alle maatregelen die ze namen naar aanleiding van het ‘Bangladesh Accord’.

Een verantwoordelijke koers van grote bedrijven is onmisbaar bij de aanpak van grote maatschappelijke vraagstukken. Veltmeijer: “Grote bedrijven hebben veel invloed en kunnen bijdragen aan positieve verandering. Kledingconcern H&M investeert serieus in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in fabrieken in Azië. Daarmee is het een positief voorbeeld voor de rest van de textielindustrie. En kijk naar chemieconcern DSM. Dat verbruikt jaarlijks net zo veel energie als twee miljoen huishoudens aan elektriciteit verbruiken. Als we écht een stap vooruit willen zetten bij de aanpak van klimaatverandering, moet DSM ook verduurzamen.

Inspirerend

En dat doet het bedrijf ook, vertelt Fokko Wientjes, hoofd duurzaamheid van DSM. “Vorig jaar besloten we dat in 2025 de helft van de energie die we verbruikten duurzaam moet zijn. Uiteindelijk is het doel om dat aandeel op te schroeven naar 100%. Verder koppelen we de beloning van het management aan onze duurzaamheidsdoelstellingen.”

Duurzaam en verantwoord omgaan met de aarde behoort tot de kern van de activiteiten van DSM, vertelt Wientjes. “Juist daarom vinden we het waardevol om met partijen en beleggers in gesprek te zijn die net als wij dit willen stimuleren. Als bedrijf maken we uiteraard onze eigen afwegingen en formuleren we onze eigen doelstellingen. Maar het is inspirerend om te spreken met beleggers die – net als wij – bezig zijn met de thema’s van de toekomst, zoals duurzaamheid.”

Het is inspirerend om in gesprek te zijn met ‘verlichte’ beleggers en aandeelhouders.
Fokko Wientjes, DSM

Het verhaal van DSM laat zien hoe groot het maatschappelijk belang is van een duurzame koers van grote bedrijven. Dat zegt Eric Holterhues, fondsmanager van de Triodos impactfondsen. “Bijdragen aan duurzame ontwikkeling en positieve verandering: dat zijn de doelstellingen van Triodos Bank en van Triodos Investment Management, de beheerder van onze beleggingsfondsen. Die bijdrage leveren we op verschillende manieren. Voor het grootste deel door leningen aan duurzame pioniers zoals biologische boeren.”

Dat is belangrijk, maar niet genoeg. Holterhues: “Want een groot deel van de economie bestaat nu eenmaal uit grote bedrijven die níet vanzelfsprekend tot de duurzame pioniers behoren. Maar als die hun koers een paar graden verantwoorder maken, heeft dat een enorm effect. Met onze fondsen willen wij de bedrijven die zich in woord en daad inzetten voor verandering, extra stimuleren.”

Triodos Bank eist dat bedrijven inzichtelijk maken of ze GMO’s gebruiken en daarmee consumenten de mogelijkheid bieden om te kiezen voor producten zonder GMO’s. We zijn van mening dat GMO’s op een verkeerde manier worden toegepast. Het wordt gebruikt om gewassen te kweken die resistent zijn tegen onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat is funest voor de biodiversiteit en voor de gezondheid. Daarom omarmt Triodos Bank het initiatief van Whole Foods Market in de VS, dat als eerste bedrijf vrijwillig van plan is om alle producten van etiketten te voorzien waarop staat of er GMO’s in zitten.

De Triodos impactfondsen beleggen niet in alle bedrijven, zegt Holterhues. “Integendeel. Er zijn hoge eisen voor het soort bedrijven waar onze fondsen mee in zee gaan. De uitsluitingscriteria zijn strak. Zo beleggen we vanzelfsprekend niet in tabaksfabrikanten en in de defensie-industrie. Net zomin als in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit olie- en gaswinning.”

Maar ook bedrijven die niet struikelen over de uitsluitingscriteria, worden flink tegen het licht gehouden. Holterhues: “Het selectieproces is lang en intensief. We doen eerst een voorselectie. Alleen de meest duurzame bedrijven gaan door naar de volgende ronde.”

In die ronde begint de echte selectie, vult Rosl Veltmeijer aan. “We leggen onze gedetailleerde criteria naast elk bedrijf, en bepalen in hoeverre het eraan voldoet. Daar komen meestal flink wat vragen uit naar voren. Die bespreken we uitgebreid met de bedrijven. Afhankelijk van de antwoorden besluiten we of we in de onderneming willen beleggen. Elk bedrijf beoordelen we ten minste eens in de drie jaar opnieuw. De intensieve manier waarop we ons met de bedrijven verbinden en het gesprek voeren, noemen we ‘engagement’.”

Beweging

De resultaten van de beleggingsactiviteiten van Triodos impactfondsen zijn soms breder dan ‘alleen’ een meer duurzame koers van een individueel bedrijf. Veltmeijer: “We zetten ons ook in voor strengere wetgeving. Zo hebben we ons bij de Europese Unie hard gemaakt voor regelgeving die bedrijven ertoe verplicht om te laten zien waar ze hun grondstoffen vandaan halen.” Die wet is er zo goed als doorheen en heeft betrekking op zogenaamde ‘conflictmineralen’, zoals tin en goud.

Veltmeijer: “Dat soort materialen wordt verwerkt in elektrische apparaten. Veel van deze mineralen komen uit mijnen in de Democratische Republiek Congo. De opbrengst wordt vaak gebruikt om strijdende partijen in dat land te financieren. Door de nieuwe wetgeving zijn bedrijven verplicht om de herkomst van hun mineralen openbaar te maken. Dat is een eerste stap naar meer verantwoord gedrag.”

Het Deense Vestas, een van de grootste windmolenproducenten ter wereld, heeft die duw naar verantwoord gedrag niet nodig. “Wij ontwikkelen duurzame energie en willen zo een bijdrage leveren aan een betere wereld. Ondanks het feit dat we met duurzame energie bezig zijn, blijft ons product een machine van staal en elektronica, dus we hebben met dezelfde uitdagingen te maken als veel andere sectoren”, vertelt Klaus Rønde, duurzaamheidsmanager van Vestas. “Juist daarom is het waardevol om gesprekken te voeren met beleggers die onze visie delen.”

ENGAGEMENT IN VIER STAPPEN

Bij Vestas ging Triodos Bank de dialoog aan over conflictmineralen. Benieuwd naar welke stappen we ondernemen om een bedrijf als Vestas positief te beoordelen? Lees het artikel Hoe Triodos Bank grote bedrijven tot positieve verandering stimuleert

De Triodos impactfondsen zijn al langer bij Vestas betrokken. Rønde: “Het zijn actieve beleggers die veel aandacht besteden aan de dialoog met ons. Die gesprekken helpen ons bij het aanscherpen van onze duurzame koers. De laatste tijd richten de gesprekken zich met name op de grondstoffen die wij voor onze windturbine gebruiken. Is de winning daarvan wel sociaal verantwoord genoeg? Naar aanleiding van de contacten met Triodos Bank hebben we onze werkwijze verder kunnen verbeteren."

Triodos Investment Management is een betrokken belegger, vindt Rønde. “Maar het is niet de enige duurzame belegger. Duurzaamheid is een steeds belangrijker thema onder beleggers. Dat is enorm positief. Vestas maakt samen met Triodos Bank deel uit van een groeiende beweging die positieve verandering in de samenleving vormgeeft.”

BELEG IN DUURZAME OPLOSSINGEN

6 TRIODOS IMPACTFONDSEN

De impactfondsen van Triodos Bank beleggen in een mix van bedrijven en overheden die bijdragen aan duurzame oplossingen. Wij beleggen hierin omdat je juist bij overheden en grote, internationale bedrijven een groot verschil kunt maken. Een kleine stap van deze bedrijven richting verduurzaming, heeft een groot effect.

Benieuwd naar het verschil tussen de fondsen en welke het best bij jou past?
> Ga naar het overzicht van onze 6 impactfondsen


Beeld: Shutterstock, GMB Akash (H&M), Fairphone