ZVIF3

Maarsbergen, Nederlandandersinvest.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorZorg

Anders Invest gelooft in vaste relaties. Daarom investeert Anders Invest voor de lange termijn in Nederlandse huurwoningen en in zorgvastgoed, waarbij groot belang wordt gehecht aan sociale cohesie tussen de huurders en de relatie met de zorgexploitant. Er wordt geïnvesteerd met eigen middelen, en met geld dat door derden is toevertrouwd, in zowel bestaande woningen als in nieuwbouwprojecten voor regulier wonen en voor de zorg. Anders Invest richt zich op huurwoningen met minstens 20 wooneenheden per complex. Dat zijn vooral woningen gericht op 1- of 2-persoonshuishoudens in het middeldure segment. Binnen de zorg richt Anders Invest zich op het gehele ‘care’ segment. Het kunnen woningen zijn onder de liberalisatiegrens van ongeveer € 700 per maand, maar ook woningen in het middeldure huursegment (€ 700 - € 1100 per maand), gelegen in en dichtbij middelgrote steden of in regio’s met een sterke economische structuur. Het zijn locaties met goede OV-verbindingen en alle huizen hebben energielabel A, B of C. Binnen de zorg kunnen investeringen door het gehele land gedaan worden, mits er een aantoonbare en duurzame zorgvraag gedefinieerd kan worden.