Anders Invest ZVIF2

Maarsbergen, Nederlandandersinvest.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Anders Invest investeert in Nederlandse huurwoningen en zorgvastgoed, met nadruk op sociale cohesie en sterke relaties. Ze richten zich op middeldure 1- of 2-persoonshuishoudens en het 'care' segment binnen de zorg, in economisch sterke regio's met goede OV-verbindingen.