Woonvereniging de Heemshof

Heemskerk, Nederlandwww.heemshof.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorWonen

De Heemshof is een vereniging van mensen die wonen in een voormalige boerderij. De vereniging is ontstaan toen in de jaren zeventig van de vorige eeuw het maar onduidelijk bleef of het boerenbedrijf dat op de locatie gevestigd was kon blijven bestaan. Omdat boer en boerin Wentink graag op hun land oud wilden worden, namen dochter Lia en haar man Lambert het initiatief om de melkveehouderij een nieuwe bestemming te geven. De koeienstallen werden in de loop der jaren verbouwd tot zes woningen en een aantal gemeenschappelijke kamers.


Op dit moment telt de groep elf volwassenen en vier kinderen. Uitgangspunt van de woonvereniging is dat jong en oud met elkaar samenwonen. Zo varieert de leeftijd van de huidige bewoners tussen de één en achtentachtig jaar.


Als woonvereniging heeft de Heemshof ook een maatschappelijke doelstelling. De bewoners bieden daarom onderdak aan mensen die tijdelijk een plek nodig hebben om te wonen. Deze gasten zijn mensen die vanwege diverse omstandigheden op zoek zijn naar onderdak en tot een half jaar op de Heemshof wonen.