Windmolens Groetpolder exploiteert sinds 1999 een windpark met negentien windturbines in de Groetpolder. Dankzij verbeteringen in de techniek is het mogelijk om met minder turbines meer duurzame energie te produceren. Windmolens Groetpolder heeft er daarom voor gekozen om een deel van het bestaande windpark te herstructureren. Van de huidige negentien turbines worden twaalf turbines verwijderd en binnen dezelfde lijn vervangen door zes nieuwe, zodat sprake is van een bestaande lijn van zeven turbines en een nieuwe lijn van zes grotere turbines. De zes nieuwe turbines zijn van de fabrikant Vestas (type V100-2.2MW). Het zijn windturbines op een ashoogte van 100 meter en een rotordiameter van 100 meter. Met de herstructurering wordt 7,2 MW opgesteld vermogen gesaneerd en 13,2 MW nieuw gerealiseerd. Per saldo leidt het project tot een toename van 6,0 MW opgesteld vermogen en globaal een verdubbeling van de jaarlijkse stroomproductie van het totale windpark.