WiJS!

Woerden, Nederlandwww.wijswoerden.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorOnderwijs

Praktijk WiJS! Werd in 2013 opgericht door orthopedagoog en speltherapeut Sifra Bastmeijer. Hier wordt speltherapie gegeven aan kinderen in kinderen in de basisschoolleeftijd die om wat voor reden dan ook vastlopen in hun ontwikkeling. Denk hierbij aan een trauma, faalangst, pesten, rouwverwerking of sociaal-emotionele problemen wanneer ouders zijn gescheiden. Door te spelen krijgen de kinderen de kans om voor hen moeilijke situaties vanuit verschillende kanten te belichten en nieuw gedrag op een veilige manier uit te proberen, waardoor ze zich weer constructief kunnen ontwikkelen.


Door de ouderbegeleiding blijven ouders aangesloten en helpen zij om de nieuwe ontwikkeling van het kind optimaal te laten verlopen.


Naast speltherapie biedt Praktijk WiJS pianoles aan voor kinderen die bij de reguliere pianoles niet mee kunnen komen.