USVA

Holten, Nederlandwww.usva-bikes.com
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

USVA is een bedrijf dat gespecialiseerd is in voorzieningen, aanpassingen en hulpmiddelen voor mensen met een beperking. USVA heeft als doel om voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking zelfstandig te laten functioneren en ze geestelijk en lichamelijk in balans te brengen. Om deze doelstelling te verwezenlijken is er onder andere een zorgboerderij en een werkplaats. Daarnaast assembleert USVA samen met haar werknemers vervoersmiddelen, over het algemeen driewielige fietsen, handbikes en producten die daarop betrekking hebben. Waar het om gaat is om mensen die niet mobiel zijn weer mobiel te maken, zodat men geheel zelfstandig weer activiteiten kan ondernemen.