Stichting Woonzorg Lojal

Zelhem, Nederlandwww.lojal.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Lojal biedt opvang voor met name jongeren en jong volwassenen die in de problemen zijn of zijn gekomen, veelal door een te groot aantal beperkingen in het dagelijks leven. Lojal biedt hulp op verschillende levensterreinen. Voor de woonbegeleiding van een vijftal jongeren was vervangende woonplek nodig, en deze is gevonden.