Stichting Urtica Onderdak biedt behandeling en zorg aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staat hierbij voorop. Het boeren-buiten-leven is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron. Op De Vijfsprong is er sprake van een therapeutische leef-werkgemeenschap. Deze gemeenschap bestaat dagelijks uit 50 tot 60 personen (inclusief medewerkers): ook wel Urtica De Vijfsprong.