Stichting Urtica

Warnsveld, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorWonen

Stichting Urtica Onderdak biedt behandeling en zorg aan mensen met een psychiatrische problematiek en aan mensen met een verstandelijke beperking. Het samen leven en werken staat hierbij voorop. Het boeren-buiten-leven is hierin de spil, antroposofie de inspiratiebron. Op De Vijfsprong is er sprake van een therapeutische leef-werkgemeenschap. Deze gemeenschap bestaat dagelijks uit 50 tot 60 personen (inclusief medewerkers): ook wel Urtica De Vijfsprong.