Stichting Transnational Institute

Amsterdam, Nederlandwww.tni.org
Triodos Bank Nederland
SectorNatuurontwikkeling

Transnational Institute (TNI) is opgericht in 1974 en is een international netwerk van (wetenschappelijke) activisten die zich wijdden aan kritische analyses van wereldwijde problemen van vandaag en morgen. Haar doel is intellectuele ondersteuning te verlenen aan organisaties of groeperingen die proberen de wereld democratischer, welvarender en milieuvriendelijker te maken. Zij probeert dit te bereiken door internationale samenwerking te stimuleren, oplossingen voor oorlogen en conflicten aan te dragen, armoede en ongelijkheid te verminderen en schade aan het milieu te verminderen. De ‘projecten' van TNI omvatten een breed scala aan activiteiten, waaronder: onderzoek, beleidsbepaling en sociale netwerkactiviteiten. Hart van de organisatie is een groep van zeer gecommitteerde intellectuele activisten, waaronder: journalisten, academici, onderzoekers, beleidsconsultants en directeuren, afkomstig uit alle continenten in de wereld en verbonden door hun gemeenschappelijk doel.