Stichting SIG

Heemskerk, Nederlandwww.sig.nu
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

De SIG biedt ondersteuning aan mensen met een beperking. Zij doet dit door middel van support bij het wonen, dagbesteding en individuele begeleiding. De SIG werkt op basis van de uitgangspunten transparantie, autonomie, professionaliteit en respect. Ieder mens is van waarde en geeft zin aan het eigen leven en dat van anderen. De SIG wil maatschappelijke oplossingen bieden (iedereen neemt deel aan de samenleving) die de verbinding tussen mensen (met of zonder beperking) bevorderen. Naast verbinding staat ontplooiing voorop.