Burgerinitiatief dorpsgemeenschap Vledder brengt inwoners van Vledder en omgeving bijeen die bereid zijn met elkaar 850.000 euro te investeren in de bouw van een duurzaam, gasloos en energiezuinig woon-zorggebouw in Vledder. Het gebouw bestaat uit 16 huur-/zorgappartementen met zorg-faciliterende ruimten en 16 koopappartementen met zorgfaciliteiten. Dorpsgemeenschap Onderdek Vledder bezit het huurgedeelte en stelt de zorgappartementen primair beschikbaar aan inwoners die zorgafhankelijk worden (zorgzwaarte 4 en hoger). Ook biedt het kortdurende logeermogelijkheden aan voor dorpsgenoten die tijdelijk extra hulp nodig hebben. Het woon-zorggebouw vult de leegte die dorpsgenoten hebben gesignaleerd in de bestaande sociale en zorginfrastructuur. Hiermee wordt voorkomen dat dorpsgenoten naar elders moeten verhuizen om de geïndiceerde zorg te krijgen.