Stichting Nu voor Straks

Austerlitz, Nederlandwoonstichtingnuvoorstraks.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

De Stichting Nu voor Straks is één van de bewonersinitiatieven in Austerlitz en is geïnitieerd door de zorgcoöperatie Austerlitz Zorgt. De zorgwoningen zijn bestemd voor oudere inwoners van Austerlitz met een zorg- of Wmo-indicatie, die niet in aanmerking komen voor zorgappartementen in de sociale huursector. De zorgwoningen zullen worden verhuurd aan de onderkant van de vrijemarktsector. Op deze wijze kan ook de groep bewoners in het dorp blijven wonen, als zij vanwege gezondheidsredenen hun eigen huis uit moeten. De woningen worden energieneutraal opgeleverd. De Woonstichting Nu voor Straks is de eigenaar en beheerder van de 8 zorgwoningen. Austerlitz Zorgt levert gaat de zorgarrangementen.