Stichting Kempenhaeghe

Heeze, Nederlandwww.kempenhaeghe.nl
Triodos Bank Nederland
SectorZorg

Kloostervelden is een unieke woonwijk midden in de natuur. Het dorpse karakter, de natuur en ruimte zijn kenmerkend. Op het terrein bevinden zich het monumentale klooster "Providentia" met Kapel en een karakteristieke boerderij. Deze plek ontwikkelt zich tot een levendige woonwijk, waarin mensen met en zonder beperkingen samen wonen. Het Kempenhaeghe instellingsterrein wordt herontwikkeld om de levendigheid en gezelligheid terug te brengen in het leven van de bewoners, die vaak erg geïsoleerd en eenzaam waren. Door het terrein opnieuw in te delen, met verspreid gelegen kleinschalige zorgwoningen, wordt het voor de 178 Kempenhaeghe bewoners mogelijk om in één straat te wonen met nieuwe buren. Zo maken ze onderdeel uit van een echte leefomgeving.