Stichting KDC Aandachtslab

Delft, Nederlandaandachtslab.nl/
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorZorg

Dit kleinschalig kinderdagcentrum voor Ernstig Meervoudig Beperkte kinderen (EMB) is opgericht door ouders.

Kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB) hebben zowel ernstig verstandelijke als ernstig motorische beperkingen. Daarnaast veelal zintuigelijke stoornissen (zien, horen), spraak en taalstoornissen en bijkomende gezondheidsproblematiek (zoals epilepsie, vergroeiingen van het skelet, zoals scoliose en luchtwegproblemen), slaapproblemen en gedragsproblematiek. Ze zijn de hele dag volledig afhankelijk van anderen.

Maar elk kind is uniek en heeft zijn eigen zorgvraag en behoefte. Dus is er maatwerk nodig.

KDC AandachtsLab is een ouderinitiatief en de betrokkenheid van de ouders is ontzettend belangrijk. De ouders kennen hun kind erg goed en die kennis is noodzakelijk voor de zorg op maat die geboden wordt, gericht op ontwikkelen en bewegen.

De (kleine) stapjes hebben een positieve invloed op de kwaliteit van leven van het EMB kind en zijn ook positief voor het functioneren van het hele gezin.