Stichting JSVU Beheer

Utrecht, Nederlandwww.jsvu.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

De afkorting JSVU staat voor Juridische Studenten Vereniging te Utrecht. Dit is de officiële en onafhankelijke departementsvereniging van het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht. De JSVU is opgericht op 2 februari 1968 en is met ruim 3.700 leden een van de grootste en meest professionele studievereniging in Nederland.

De vereniging behartigt de belangen van de Utrechtse rechtenstudent in de ruimste zin van het woord. Zij doen dit door onder andere activiteiten te organiseren. Deze activiteiten kunnen worden onderverdeeld in studiegerichte activiteiten (zoals Symposia, de Utrechtse Bedrijvendag, het Juridisch Studenten Congres, excursies enzovoort) en sociale activiteiten (ledenborrels, rechtenfeesten en de JSVU Dies). De JSVU geeft elk jaar een almanak uit.