Stichting Hivos-Triodos Fonds

Driebergen-Rijsenburg, Nederlandwww.triodos-im.com/funds/hivos-triodos-fonds
Triodos Bank Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking

Stichting Hivos-Triodos Fonds (Hivos-Triodos Fonds) is in 1994 opgericht door Hivos en Triodos Bank om duurzame sociale en economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te versnellen. Met financieringen aan innovatieve bedrijven en projecten wil Hivos-Triodos Fonds aanjager zijn voor cruciale transities. Zo zet Hivos-Triodos Fonds zich in om bij te dragen aan duurzame landbouwketens die de positie van kleinschalige boeren verbeteren. Ook wil het huishoudens en het MKB toegang te geven tot duurzame en betaalbare energie. Daarnaast financiert Hivos-Triodos Fonds microfinancieringsinstellingen die zich vooral richten op mensen die geen of beperkte toegang hebben tot basale financiële diensten, zoals kredieten, spaarmogelijkheden en verzekeringen.

Dankzij de unieke publiek-private samenwerking kan Hivos-Triodos Fonds deze innovatieve bedrijven en projecten laten groeien naar een volgende fase en het verschil maken in het leven van honderdduizenden mensen.