Stichting Hivos-Triodos Fonds

Zeist, Nederlandwww.triodos.com/microfinance
Triodos Bank Nederland
SectorOntwikkelingssamenwerking

Stichting Hivos-Triodos Fonds, opgericht in 1994, is een samenwerking waarbij middelen en kennis van Stichting Hivos op het gebied van ontwikkelingssamenwerking worden gecombineerd met bancaire en fondsmanagement expertise van Triodos Bank. Een krachtige combinatie waarmee het fonds een bijdrage levert aan de realisatie van een van de belangrijkste Millennium Ontwikkelingsdoelen: een halvering van het aantal mensen dat moet rondkomen van minder dan een dollar per dag. Hivos-Triodos Fonds ziet hierin een katalyserende rol weggelegd voor het ondernemerschap en financiert microfinancieringsinstellingen in ontwikkelingslanden. Deze instellingen bieden een groeiend aantal ondernemende arme mensen toegang tot o.a. krediet- en spaarproducten. Zij kunnen hiermee hun economische en sociale positie verbeteren.