Stichting Dordrechts Dierentehuis

Dordrecht, Nederlandlouterbloemen.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorMaatschappelijke projecten

De Stichting Dordrechts Dierentehuis, beter bekend als Dierenzorgcentrum Louterbloemen, is sinds 1930 het dierenasiel en -pension van de Drechtsteden. In het asiel worden jaarlijks zo’n 3.200 dieren behandeld en herplaatst of doorverwezen naar meer gespecialiseerde opvangcentra voor exoten en wilde dieren. Het aantal ambulanceritten ligt op 5.000 en het aantal pensiondieren ligt op gemiddeld ongeveer 850 dieren. Daarnaast heeft Louterbloemen een sociaal/maatschappelijke functie werken er zo’n 130 vrijwilligers en 20 mensen uit speciale doelgroepen. De huidige locatie is verouderd en mede vanwege de nieuwe Wet Dieren is Louterbloemen genoodzaakt om nieuwbouw te plegen voor het honden- en kattenasiel. Daarnaast worden twee bestaande gebouwen gerenoveerd voor overige dieren en mensen.