Dwarsakker is een modern, zorgzaam en gastvrij Woonzorgcentrum, landelijk gelegen in het mooie Zwartebroek. Het Dienstenzorgcentrum gaat uit van eigenheid van ieder mens met vrijheid van levensbeschouwing en vanuit wederzijds respect. Door het kleinschalige karakter en merendeels lokale focus kennen de stichting en de bewoners elkaar en is het mogelijk omom op hoge leeftijd een actief en zelfstandig leven in een prettige omgeving te leiden. Het totale project bestaat uit 44 wooneenheden, onderverdeeld in 13 koop- en 31 huurappartementen. Van deze huurappartementen zijn er 10 bestemd voor het verlenen van 24x7 uur zorg. In het dienstencentrum is ruimte beschikbaar voor de huisarts, een fysiotherapeut, een tandarts en voor doelgroep gebruik. De kleinschalige zorg- en dienstverlening voor senioren richt zich op levensgeluk en zelfstandigheid van de bewoners. De 24-uurszorg is uitbesteed aan een externe partij die haar sporen heeft verdiend in het opzetten en uitvoeren van kleinschalige zorg. De verzorgers zijn zoveel mogelijk afkomstig uit de lokale bevolking.