Stichting Bewonersinitiatief De Hagedoorn

Almelo, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorWonen

De Stichting Bewonersinitiatief heeft twee doelen: het verbeteren en bevorderen van de sociale, economische en fysieke leefbaarheid in de aandachtswijk Niewstraatkwartier. En het ontwikkelen van (wijkgerelateerde) initiatieven van bewoners van de wijk die leiden tot maatschappelijk verantwoorde verdienmodellen, die leiden tot het genereren van inkomst die worden aangewend voor de wijk en de duurzame uitvoering daarvan. Om deze doelen te halen wordt een centraal gelegen pand in de wijk (voormalige school) gebruikt. Hierin zijn diverse maatschappelijke organisaties gehuisvest die samen met de stichting werken aan het verbeteren van de leefkwaliteit. Met de winst uit bijvoorbeeld verhuur van ruimten wordt samen met en voor de bewoners activiteiten georganiseerd waarmee met name ook de bewoners met een smalle beurs bereikt worden.