Stadsverwarming Purmerend

Purmerend, Nederlandwww.stadsverwarmingpurmerend.nl
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Stadsverwarming Purmerend B.V. (SVP) is een innovatief en duurzaam lokaal energiebedrijf. Naast duurzame productie, staan duurzame distributie en duurzame consumptie centraal bij SVP.


Het energiebedrijf is in 2013 gestart met de bouw van Bio Warmte Centrale De Purmer met een vermogen van 44 MWth voor duurzaam opgewekte warmtevoorziening aan 25.000 klanten. Met de nieuwe productiemethode kan de CO2-uitstoot met 50.000 ton per jaar worden teruggebracht. Nu wordt nog gebruik gemaakt van restwarmte van een elektriciteitscentrale.


Staatsbosbeheer gaat de benodigde biomassa leveren in de vorm van gesnipperd hout uit eigen natuurgebieden voor 80% van de warmteopwekking. In de resterende 20% van de warmtebehoefte zal vooralsnog door gasgestookte hulpwarmteketels worden voorzien. Met Staatsbosbeheer wordt onderzocht hoe ook dit verder verduurzaamd kan worden.