Spirit helpt jeugdigen en gezinnen die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. De hulpverlening is er op gericht dat cliënten zelf hun problemen leren op te lossen. De maatwerk-aanpak van Spirit houdt rekening met de eigenheid, cultuur en tradities van de jeugdige en als het enigszins mogelijk is wordt hulp in eigen leefomgeving geboden.