RVL826

Utrecht, Nederlandalertfonds.nl/
Triodos Bank Nederland
SectorDuurzaam vastgoed

Alertfonds voor Jongeren is een vermogensfonds dat wereldwijd subsidie verstrekt aan kleinschalige projecten van jongeren die een eerlijkere en duurzamere wereld nastreven. Alertfonds steunt projecten op de gebieden van sociale en politieke participatie, milieu en duurzaamheid, emancipatie en seksuele rechten, vrede en dialoog, mensenrechten en mondiale rechtvaardigheid.


RVL826 is een studentencomplex dat door Alertfonds op basis van eerlijke huurovereenkomsten met volledige huurbescherming wordt verhuurd. De bewoners krijgen daar waar mogelijk is de vrijheid om hun leefomgeving naar eigen inzicht in te richten.


RVL826 is voor Alertfonds de meest geschikte manier om op een verantwoorde manier duurzaam en goed rendement op het vermogen te behalen. Dit rendement zal in de vorm van subsidies aan jongerenprojecten worden uitgekeerd.