Rietveldhoeve

Aduard, Nederlandwww.rietveldhoeve.nl
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

De Rietveldhoeve is een biologische boerderij, en ligt vlakbij de stad Groningen in het cultuurhistorisch gebied Middag Humsterland. In de kavel ligt een wierde, een dijk uit de 14e eeuw en veel bochtige sloten. Er is 63 hectare grasland, de grondsoort is zware zeeklei.


De koeien lopen van de vroege lente tot laat in het najaar buiten in de weide, ze eten het gras, de klavers en kruiden die er groeien. De mest van de koeien houdt het grasland vruchtbaar. Het aantal koeien, en daarmee de hoeveelheid mest, is in balans met wat er groeit op het grasland. Daarmee is er een gesloten kringloop op het bedrijf, een duurzame vorm van veehouderij.


De Rietveldhoeve helpt ook vogels als grutto, kievit, scholekster en tureluur. Deze vogels hebben het moeilijk. Ze zorgen voor natte plekken waar de vogels graag zitten, het gras wordt pas gemaaid na de broedperiode en stroken gras blijven staan waar kuikens kunnen schuilen.