Next NRG is een samenwerkingsverband tussen Vorm Bouw en Klimaatgarant die verschillende gasloze woningbouwprojecten realiseren. Het gaat om hoogbouwprojecten zoals de prestigieuze woontorens Bold en State in Amsterdam en de woongebouwen Fibonacci en Cruquius, ook in Amsterdam. Het betreft huur- en koopwoningen die zijn voorzien van onder andere een collectief warmtepompsysteem, een ventilatiesysteem en douche met warmteterugwinning. Daarnaast zijn zonnepanelen geplaatst om de elektriciteit voor deze installaties op te wekken. Op deze manier wordt een aanzienlijke energiebesparing gerealiseerd. Triodos Groenfonds financiert de warmtepompen en de zonnepanelen.