Mennorode conferentiecentrum

Elspeet, Nederlandwww.mennorode.nl
Triodos Bank Nederland
SectorOnderwijs

Mennorode conferentiecentrum is een maatschappelijk betrokken conferentiecentrum voor bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren aan publieke belangen en duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Voor hen creëert Mennorode een professionele, open en vriendelijke omgeving waarin groepen doelgericht kunnen leren, ontwikkelen en ontspannen. Mennorode wil de aandacht voor duurzaamheid en zingeving bevorderen, ook in de eigen bedrijfsvoering. Energie wordt onder andere opgewekt door gebruik van een warmtekrachtkoppeling en zonnepanelen. Bij de inkoop van materialen en voedingsmiddelen wordt gelet op duurzaamheid en in het restaurant worden biologische producten aangeboden. In het personeelsbeleid wordt aandacht besteed aan MVO. Dit geeft kansen voor iedereen, bijvoorbeeld door medewerkers in te zetten die buiten het arbeidsproces dreigen te vallen. Zo is er - in samenwerking met 's Heeren Loo - een groep medewerkers met een verstandelijke beperking wekelijks werkzaam in de groenvoorziening. Mennorode is als eerste conferentiecentrum in Nederland onderscheiden met zowel het gouden milieukeurmerk van Green Key als het Europees Ecolabel.