Mariën Zathe

Kollumerzwaag, Nederlandwww.marienzathe.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorZorg

Mariën Zathe biedt woonzorg voor 15 personen met een verstandelijke beperking. Ze wonen hier zelfstandig begeleid. Dat wil zeggen dat ze beschikken over een volledig zelfstandige woonruimte en dat ze daarnaast continu een beroep kunnen doen over de zorgverleners. Er is 24/7 zorgpersoneel aanwezig. De doelgroep is WLZ 5, 6 en 7. De bewoners kunnen in de grote gemeenschappelijke woonkamer en eetkeuken samen koken, eten of ontspannen. Daarnaast wordt dagbesteding aangeboden voor zowel bewoners als voor externe zorgvragers. Bij het begeleiden is ‘inclusie’ het uitgangspunt; oftewel eigen regie en volwaardig meedoen op basis van gelijke rechten en plichten. Er wordt gestuurd op zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling.