Medisch centrum in Luik. Triodos Bank kende een krediet toe voor de inrichtingswerken.