Maatschap de Weert

Beltrum, Nederland
Triodos Bank Nederland
SectorBiologische landbouw

Maatschap de Weert is een varkensbedrijf dat in 2007 is overgeschakeld van scharrel naar biologisch. met ruim 180 zeugen en 700 vleesvarkens is maatschap De Weert een redelijk groot biologisch varkensbedrijf. Daarnaast beschikt Maatschap de Weert over ongeveer 30 ha aan grond voor akkerbouw-activiteiten. Men teelt voedergewassen en fabrieksaardappelen.