Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Bij Ureterp is een drijvend zonnepark geplaatst op de Lippe Gabriëlsplas, dat groene stroom voor bijna 4000 huishoudens levert. Dit draagt bij aan de duurzaamheidsdoelen van Opsterland, dat in 2035 energieneutraal wil zijn, met respect voor natuur en recreatie.