Triodos Bank Nederland
SectorDuurzame energie

Op de Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp is een drijvende zonnebron geplaatst. Deze bron wekt genoeg groene stroom op voor bijna 4000 huishoudens. Een belangrijke stap voor de duurzame ambities van de gemeente: Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarbij moet uiteraard aandacht zijn voor de natuur. Daarom is het drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas aangepast aan de omgeving en blijft er ruimte voor natuur en recreatie.