Kuchlein

AMSTERDAM, Nederlandwww.quirijnkuchlein.nl
Triodos Bank Nederland
SectorKunst en cultuur

Ons landschap verandert. Landschap is voortdurend onder invloed van planning en urbanisatie. De films en installaties van kunstenaar Quirijn Kuchlein spelen hier op in. Met zijn werken verkent hij de modernistische aspecten van architectuur en landschapsinrichting en reflecteert hij op de invloed van ideeën en ideologie op het landschap en de samenleving.


In het werk komen een aantal fysieke en mentale elementen samen: de lichamelijke beleving van het landschap, de herinneringen aan landschappen en de ideeën en ideologieën van het landschap. Kuchlein benadert het landschap op een onderzoekende manier, maar laat ook jeugdherinneringen een rol spelen.


De films beelden de afstand van de moderne mens met het landschap uit. Met zwart-witbeelden, geluid en muziek activeert Kuchlein de kijkersgeest.