Kringloop Zeist

Zeist, Nederlandwww.kringloopzeist.nl
Meefinancierende Business UnitTriodos Bank Nederland
SectorRetail

Kringloopcentrum Zeist, Driebergen- Doorn bevordert het hergebruiken van producten. Daarnaast biedt het bedrijf een zinvolle werkgelegenheid aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Duurzaamheid is een speerpunt van de organisatie met het motto ‘eruit halen wat erin zit'. Op dit moment wordt 85% van alle binnengekomen goederen hergebruikt of gerecycled. Triodos Bank financiert het nieuwe pand in Zeist waarin zowel de sorteer- en leverplek als de winkel in zijn ondergebracht. Hierdoor zijn er minder transportbewegingen nodig om de winkel te bevoorraden. Voor de medewerkers is het een arbotechnisch gezien een beter gebouw om in te werken. Het aantal werkplekken is uitgebreid zodat Kringloop Zeist meer mensen op weg kan helpen naar de arbeidsmarkt.